nieuws

Voor de Vuyst weg

Archief

Een goede belegging vergt een flinke investering. Niet alleen in geld, maar vooral ook in volharding. De beleggingsverzekering heeft, in dat opzicht, wel wat van een gemiddeld damesdieet. In beide gevallen valt het resultaat – vooral op korte termijn – vaak tegen.

Constateren we dit, dan gaan we afschuiven. Want dat is makkelijk. Niemand vindt het leuk om de hand in eigen boezem te steken. Noch bij een dieet noch bij een verzekering. We willen dat boetekleed niet. En we willen vooral niet toegeven dat we ons hebben laten meeslepen. En dat we, toen het even wat minder ging, geen zin meer hadden.
Want dát is wat er vaak gebeurt. Voortijdige beëindiging, premievrij maken, koersverlies. Allemaal zaken waarover ík bij Radar niets hoor. Bij Radar is iedereen gelijk en worden alle producten over één kam geschoren.En probeer dán nog maar eens het verschil uit te leggen aan een klant. Die heeft ook de krant gelezen en allang besloten dat hij ‘genaaid’ is.
“Een overlijdensrisicodekking is géén belegging,” hoor ik mezelf uitleggen. Met stijgende verbazing luister ik naar de klant. Ineens is iederéén expert. “Hebben we het over hetzelfde product?” vraag ik halverwege een gesprek.
Ik heb het vertrouwen in de maatschappij nog niet verloren. Nog niet. Ik wacht op De Ruiter om me te vertellen wie er op het verkeerde paard heeft gewed. Een goede zaak, die commissie. Vooral in het kader van het scheiden van het kaf van het koren.
In de tussentijd beweeg ik me in een soort verzekeringsvacuüm. En dat vind ik jammer. De feedback van de maatschappijen stelt me teleur. Stapels zinloze informatie, ontvang ik. De ene ludieke actie na de andere vindt zijn weg naar mijn bureau. Maar niets over het onderwerp, geen standpunt, geen uitleg. Niets.
De lange termijn geeft de beste resultaten. Dat geldt voor heel veel dingen. Voor diëten, voor beleggingen. Maar voorál, beste verzekeraars, voor de relatie met klant en tussenpersoon. Want daarbij is één ding bijzonder belangrijk: dat we het vertrouwen niet verliezen. En dat we gemotiveerd worden om sámen door te gaan.

Reageer op dit artikel