nieuws

Vonsteen (LMV): ,We zijn mensen, geen dossiers’

Archief

Particulier initiatief stond aan de wieg van het Landelijk Meldpunt voor Verzekeringsgedupeerden. De gebundelde klachten moeten een rapport opleveren dat aan de ministeries van Economische Zaken en Justitie wordt aangeboden.

Initiatiefnemer J. Vonsteen uit Den Bosch spreekt uit ervaring. Hij was slachtoffer van een autobrand. “Niemand geeft thuis als je aanklopt. De verzekeringsmaatschappij niet, de dealer niet, de importeur niet. Twee berichten in de media trokken me over de streep om met het meldpunt te beginnen. Onlangs zorgde het rapport van Moret, Ernst & Young over frauderende tussenpersonen voor opschudding. Daarnaast werd bekend dat de acties voor de watersnoodramp f 80 mln hadden opgebracht, en dat de staat dit bedrag zou verdubbelen. Er werd echter slechts f 37 mln uitgekeerd, de rest verdween in de staatskas onder het motto ‘eens gegeven blijft gegeven’. Voor donateurs en slachtoffers is zo’n bericht een klap in het gezicht.”
Vonsteen is niet de enige die problemen met verzekeraars heeft. “Ik had de eerste dag wel een aantal telefoontjes verwacht, maar de respons is ongelooflijk. De dag dat een berichtje over het meldpunt in de Telegraaf was afgedrukt, heeft de telefoon roodgloeiend gestaan. Vanaf 6.30 uur die ochtend heb ik aan de telefoon gezeten. U bent vandaag de 187ste.”
Vonsteen is nog op zoek naar een advocaat die de gedupeerde bellers kan ondersteunen en advies kan verstrekken. Hij heeft weinig vertrouwen in de afhandeling door instanties als de Ombudsman Schade. “Zij leggen het probleem bij de rechter, en doen er verder niks mee. Het wachten is vervolgens op de uitspraak. Verzekeraars en andere instanties zien uitsluitend dossiers, terwijl ze te maken hebben met mensen.” De consumentenbond is wel van de oprichting van het meldpunt op de hoogte gebracht, maar heeft vooralsnog niet gereageerd. Vonsteen wil de verzamelde klachten aan de ministeries van Justitie en Economische Zaken aanbieden.
Het Landelijk Meldpunt Verzekeringsgedupeerden is bereikbaar onder tel.nr. 073-656.03.41.

Reageer op dit artikel