nieuws

Volwassen

Archief

Het grote aantal faillissementen van tussenpersonen – alleen al vijftig in de laatste drie jaar – heeft binnen en buiten de branche veel discussiestof gebracht

Het ‘omvallen’ van deze vaak door verzekeraars gefinancierde bemiddelingskantoren is primair toe te schrijven aan de forse daling in de productie van spaarverzekeringen als gevolg van het nieuwe belastingregime. Met het wegvallen van de belastingaftrek als (enig) verkoopargument is deze productiebron voor verzekeraars grotendeels opgedroogd. Verzekeraars die zich eerder hebben laten (ver)leiden door hun ‘productiehonger’ zijn nu niet langer bereid de helpende hand toe te (blijven) steken. Zij keren terug tot een gezonde bedrijfseconomische afweging van kosten en baten. Het type intermediair dat de laatste tijd de deuren heeft moet sluiten, is generaliserend te omschrijven als ‘snelle sluiter’. Het zijn bemiddelaars in eenvoudige spaarproducten die, gelokt door torenhoge afsluitprovisies, verzekeraars een hoge productie beloven in ruil voor een agentschap en zich bedienen van een netwerk van onervaren en nauwelijks geschoolde verkopers. Dit (zelf)beeld werd vorig najaar bevestigd door directeur Sjoerd Laarberg van Aegon-dochter Spaaradvies na ontslag van achthonderd studenten die part-time bemiddelden in spaarproducten: “Van een scholier die wij één dag opleiden, kun je geen kwaliteit verwachten.” Zijn uitspraak toont aan dat diverse tussenpersonen én verzekeraars lange tijd hun adviesfunctie als ‘leverancier van zekerheid’ nauwelijks serieus hebben genomen. Kennelijk moeten de zaken eerst slecht gaan, wil het gezonde verstand terugkeren! Kwantitatieve productie is nog geen kwalitatieve productie. Maatschappijen die lange tijd de ogen hebben gesloten voor de nadelige consequenties van hun verkoopbeleid, krijgen nu de rekening daarvoor gepresenteerd. Zo moest Aegon miljoenen aan niet-verdiende (afsluit)provisies van ‘omgevallen’ kantoren afboeken. De NVA wees verzekeraars al in 1995 op dit gevaar, maar haar waarschuwing werd in de wind geslagen. Waar verzekeraars hebben verzuimd zichzelf te corrigeren, daar brengt de nieuwe belastingwetgeving onbedoeld alsnog scheiding tussen kaf en koren onder het intermediair. Het ware te wensen dat de bedrijfstak een volgende keer geen wetgeving nodig heeft om zulke ongewenste ontwikkelingen op een volwassen manier aan te pakken. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel