nieuws

Voltallige directie Metaalnijverheid stapt op

Archief

De driekoppige directie van schadeverzekeraar Metaalnijverheid, nauw gelieerd aan het bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid, is opgestapt.

De drie directeuren van Schadeverzekering Metaalnijverheid – F.H.C. van der Burg, A. van der Meulen en H.K. Rikkert – zijn op eigen verzoek opgestapt. Van der Burg wil over de redenen weinig zeggen: “We waren het oneens met de commissarissen en de aandeelhouders over het huidige en toekomstige beleid van de maatschappij.”
Een link met een vergelijkbare situatie bij de verzekeringstak van pensioenfonds SFB ziet Van der Burg niet. Daar stapten vorig jaar de directieleden Gerard van Diepen en H.F. Kirchner voortijdig op en vertrok onlangs ook interim-directeur Henk Lodeweges op eigen verzoek. Cees Boos (ex-Reaal) is nu interim-directeur van SFB Verzekeringen.
Omdat alledrie de directieleden van schadeverzekeraar Metaalnijverheid de pensioengerechtigde leeftijd bijna hadden bereikt, viel de beslissing om op te stappen niet zwaar. De maatschappij echter moet op zoek naar een nieuwe directie. De raad van commissarissen, bestaande uit J.G. Werkhoven en P.J. Tel, heeft de directietaken tijdelijk overgenomen.
De NV Schadeverzekering Metaalnijverheid voert voornamelijk WAO-gatverzekeringen voor de werknemers in de metaalnijverheidssector. De maatschappij heeft ook een ziektewetverzekering, maar heeft dit risico vrijwel volledig herverzekerd bij een aantal verzekeraars. Het premie-inkomen in 1996 beliep f 111 (134) mln. Het resultaat was f 31 (62) mln.

Reageer op dit artikel