nieuws

Volmachtmodule in E-Assurantie

Archief

Het pakket E-Assurantie 6.1 van Exact Branche wordt binnenkort uitgebreid met onder meer een module voor volmachtkantoren. Daarnaast wordt een debiteurenmodule en bewerkingsmodule geïntroduceerd.

De module E-Volmacht maakt het pakket van Exact geschikt voor de administratie van het gevolmachtigd kantoor. Het biedt de mogelijkheid voor het vastleggen tekencommissie-afspraken, afwikkeling van maatschappijkosten inclusief verwerking in de financiële administratie en aan- en afmelding van motorrijtuigen bij de RDW.
Periodiek kan er een overzicht worden gepresenteerd waarbij per branche, per polis, de geïncasseerde premies en uitbetaalde schades worden gespecificeerd.
De volmachtmodule heeft een eenmalige aanschafprijs van f 1.500 en een jaarlijks onderhoud van f 250.
E-Betaal
De nieuwe module E-Betaal debiteuren regelt het automatisch betalen van bijvoorbeeld schade of restitutie aan klanten. Deze module is met name geschikt voor de zelfincasserende tussenpersoon. De bestaande module E-Betaal is namelijk alleen geschikt voor het betalen van crediteuren. Het nieuwe product kost f 500 en een jaarlijkse onderhoudprijs van f 60.
De module E-Bewerking is bedoeld om aanpassingen in de klant- of polisadministratie snel en eenvoudig uit te voeren. In één handeling worden alle aanpassingen op de klantgegevens, polishoofdkaart, dekkingen en aanvullende gegevens doorgevoerd. Kosten voor deze efficiency-verhogende module: f 1.500 voor de eenmalige aanschaf en f 250 voor het jaarlijks onderhoud.
Rolls-koppeling
Eveneens nieuw is de mogelijkheid om het pakket E-Assurantie te koppelen aan de premievergelijkingsprogramma’s van Rolls. Met deze nieuwe koppelingen is het mogelijk om premievergelijkingen voor ziektekosten- en motorverzekeringen uit te voeren zonder E-assurantie te verlaten. Hierbij worden telkens de reeds in de polisadministratie bekende gegevens meegenomen naar Rolls.
Indien de gebruiker vervolgens binnen Rolls een verzekering selecteert, dan worden de verzekering en maatschappijgegevens overgenomen in de polisadministratie.

Reageer op dit artikel