nieuws

Volmachtfiasco kost Rialto miljoenen

Archief

De verzekeraar voor zware risico’s Rialto geeft geen volmachten meer af voor personenautopolissen. Een proef eind vorig jaar met volmachtbedrijf Orion Direct is volgens de maatschappij totaal mislukt. De verzekeraar leed mede daardoor vorig jaar een nettoverlies van f 0,9 (+2,4 mln).

In het jaarverslag 1999 schrijft directeur Ton Schröder dat het geenszins de bedoeling is geweest dat onder de volmacht voor personenautopolissen ook cascodekkingen voor bromfietsers mochten worden verkocht door het assurantiekantoor. “Hierdoor zijn door ons veel te lage tarieven aan deze gevolmachtigde doorgegeven. Begin dit jaar werd duidelijk dat deze verzekeringen sterk verliesgevend waren en is de volmacht ingetrokken.”
Het verlies op deze bromfietstekening van f 4,1 mln over 1999 en 2000 is door Rialto in één keer ten laste gebracht van het resultaat. “Hierdoor wordt het boekjaar afgesloten met een (bruto)verlies van f 1,8 mln in plaats van een (bruto)winst van circa f 2 mln. Het mag duidelijk zijn de proef met het verlenen van volmachten om het aantal distributiekanalen te vergroten geen verder vervolg krijgt.”
Om de service aan intermediair en verzekerden te vergroten, wil Rialto dit jaar een interactieve website opzetten. Een onderzoek daarnaar loopt nog. De website moet het mogelijk maken dat het intermediair online-offertes kan genereren zonder tussenkomst van de acceptant van de maatschappij. “Naar onze inschatting komt 80% van de aanvragen hiervoor in aanmerking”, aldus Schröder.
Meer brutopremie
Rialto behaalde vorig jaar een brutopremie van f 19,9 (17,6) mln, waarvan f 19,4 (17,6) mln aan premies van motorrijtuigenverzekeringen. “Hierin zit een deel cascobromfietsverzekeringen die sinds mei dit jaar zijn verdwenen”, aldus Schröder. Het aantal schades – de cascobromfietsdekking buiten beschouwing latend – steeg met 1,5%; het aantal letselschades daalde met 42%.
De premie-omzet in aansprakelijkheidsverzekeringen voor gedetineerden en ex-delinquenten beantwoordt niet aan de prognoses. “Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken”, schrijft Schröder. Een speciaal voor deze groep ontwikkelde brochure moet samen met een actieve benadering voor een verantwoord volume zorgdragen. Over 1999 bedroeg de brutopremie iets minder dan een ton.
De bedrijfskosten van de maatschappij stegen vorig jaar naar f 4,5 (3,9) mln, onder meer door de campagne in het kader van de naamswijziging.

Reageer op dit artikel