nieuws

Volmachten Reaal en Monuta

Archief

Monuta heeft de 41euitvaartvolmacht verleend aan Slofstra Assuradeuren in Beilen, die 700 provinciale en 1

100 volmachtklanten heeft. Reaal heeft een volmacht verleend aan Van Lanschot Assuradeuren. Beide partijen doen sinds ruim een jaar zaken met elkaar. Reaal heeft meer dan 110 volmachten uitstaan; Van Lanschot Assuradeuren heeft circa twintig volmachten ontvangen.

Reageer op dit artikel