nieuws

Volle kassa’s met euro’s niet te verzekeren

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan het Platform Detailhandel laten weten dat als de kassa’s inderdaad zo vol zitten met euro’s als het Platform aangeeft, dit er toe leidt dat de winkeliers niet of onvoldoende verzekerd zullen zijn.

Daar waar de overheid uitgaat van een hoeveelheid kasgeld dat drie tot vijf keer zoveel zal zijn als normaal, noemt het Platform een factor 5 tot 20.
Uit een brief van het Verbond aan het Platform wordt duidelijk dat als inderdaad sprake is van deze hoeveelheden, de winkeliers onvoldoende of zelfs niet verzekerd zullen zijn. Mede als gevolg van het feit dat een gedeelte van het geld op onveilige(re) plaatsen opgeborgen moet worden. Het Verbond wijst er verder op dat de winkeliers zich waarschijnlijk zullen moeten bijverzekeren en dat dit niet kan tegen gangbare premies en voorwaarden. Minister Zalm heeft toegezegd met zowel de banken als het Verbond te gaan overleggen.
Verbonds-directeur Eric Fischer gaf vorige week in een uitzending van Radio 1 aan dat er volgens hem van “een mug een olifant wordt gemaakt. Volgens de berekeningen van het ministerie van Financiën gaat het om drie tot vijf keer de normale hoeveelheid kasgeld.” Verbonds-woordvoerder Gert Kloosterboer zegt dat dit kasgeld-probleem al in een vroegtijdig stadium bij de verzekeraars is aangekaart. “Volgens mij zijn er al verzekeraars die hebben aangegeven dat het verzekerde bedrag wordt verdubbeld, zonder dat dit gevolgen heeft voor de premie.”

Reageer op dit artikel