nieuws

‘Voldoende marktwerking in rechtsbijstandverzekering’

Archief

In de markt voor rechtsbijstandverzekeringen bestaat voldoende marktwerking en er is eveneens voldoende transparantie. Dat zegt minister Zalm in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Heemskerk en Wolfsen (beiden PvdA), mede namens minister Donner (Justitie). De socialisten hadden de vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek van Verzekeringssite.nl. Hierin werd gerapporteerd dat bij rechtsbijstandverzekeringen premieverschillen tot 105% voorkomen.   

Ten aanzien van de marktwerking stelt Zalm, dat er ruim veertig aanbieders zijn, die een gevarieerd aanbod op de markt brengen. “Hierdoor heeft de consument voldoende keuzemogelijkheid”. Er is volgens hem ook voldoende transparantie. “Het gaat om een relatief eenvoudig en goed vergelijkbaar financieel product. De consument kan op basis van de beschikbare informatie een weloverwogen keuze maken binnen het aanbod.” 
De Kamerleden vonden dat verzekeraars eigenlijk telkens aan verzekerden moeten melden dat de polis verlengd zal worden. Deze mening werd niet door Zalm gedeeld. “De verantwoordelijkheid voor het al dan niet verlengen van het contract ligt primair bij de afnemer. Wij zien niet in waarom deze verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer naar de verzekeraar dient te worden verschoven. Een dergelijke waarschuwingsplicht wordt ook niet verlangd van energiemaatschappijen, telecombedrijven, tijdschriften en verenigingen, teneinde een verlenging van een abonnement of een lidmaatschap te bewerkstelligen.” 

Reageer op dit artikel