nieuws

VNO-NCW: werkgevers moeten tijdig praten over zorgpolis

Archief

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN adviseren bedrijven met klem om tijdig te onderhandelen over een nieuw zorgverzekeringscontract. “Verzekerden kunnen vanaf 1 november weer van verzekeraar wisselen en dat betekent dat de zorgverzekeraars in september hun nieuwe producten klaar moeten hebben.”

Volgens VNO-NCW en AWVN hebben veel werkgevers vorig jaar gekozen voor collectieve contracten met een looptijd van een jaar, zodat nu de tijd van onderhandelingen over nieuwe contracten alweer aanbreekt. Ter voorbereiding daarop hebben beide organisaties in de afgelopen maanden workshops georganiseerd over de collectieve ziektekostencontracten vanaf 2007. Hieraan hebben 150 bedrijven, brancheorganisaties en zorgverzekeraars deelgenomen.
De aan de workshops deelnemende werkgevers lieten weten geen behoefte te hebben aan grote wijzigingen. “Ze blijven eenjarige collectieve contracten ambiëren. Daarmee kunnen ze het meest efficiënt inspelen op de veranderende vraag van hun werknemers, die gebruik willen maken van de toegenomen flexibiliteit en keuzevrijheid”, zegt VNO-NCW. “Omwille van de continuïteit streven bedrijven naar meerjarige mantelcontracten met verzekeraars. Daarin komen afspraken over serviceniveaus.”

Reageer op dit artikel