nieuws

VNAB zet demo e-ABS online

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft voor onder andere makelaars, verzekeraars en experts een demo ontwikkeld van de nieuwe versie van het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS).

Via www.e-abs.nl kan worden kennisgemaakt met het systeem, dat in de loop van volgend jaar volledig operationeel moet zijn. Van de demo is een makelaars- en een verzekeraarsversie beschikbaar.
Het systeem werd drie jaar terug ontwikkeld in samenwerking met het Brits-Amerikaanse Riskclick. Dat bedrijf werd vorig jaar echter aan de kant gezet, omdat de ontwikkeling van een zogeheten placing-module te lang duurde. In oktober 2003 werd een module voor claimbehandeling in gebruik genomen.
Met samenwerkingspartner LogicaCMG is een compleet nieuw systeem ontwikkeld, waarvan nu een virtuele demonstratie raadpleegbaar is. In het nieuwe e-ABS kunnen online gegevens worden uitgewisseld over offertes en polissen (placement), schades (claims) en de financiële verwerking van gesloten polissen, voor zowel premie als schade (clearing). Dat laatste vindt al jaren plaats via het Beurs Clearing Systeem (BCS). De huidige claimsmodule van Riskclick en BCS, ontwikkeld door ABZ, komt eind volgend jaar te vervallen.
Ter vergroting van het draagvlak is een klankbordgroep e-ABS opgericht, die voorstellen toetst. De groep bestaat uit vier makelaarsleden, vier verzekeraarsleden en enkele leden uit de projectorganisatie.

Reageer op dit artikel