nieuws

VNAB weerlegt kritiek Kroes op marktgebruik in coassurantie

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zal zich inspannen om Eurocommissaris Neelie Kroes (Mededingingsbeleid) ervan te overtuigen dat de belangen van verzekerden het beste zijn gediend als in de coassurantie het marktgebruik van ‘volg de leader’ in stand blijft.

“Dit betekent echter wel, dat wij zullen moeten aantonen dat de efficiencyvoordelen van deze werkwijze aan verzekerden ten goede komen en dat zou wel eens een lastige opgave kunnen blijken te zijn”, aldus VNAB-voorzitter Rolf van der Wal tijdens het jaarlijkse marktdiner.
Van der Wal refereerde in zijn speech aan het rapport over de EU-markt voor zakelijke verzekeringen, dat eind september door commissaris Kroes werd gepresenteerd. Hierin staat nogal wat kritiek op de gebruikelijke gang van zaken bij herverzekering en coassurantie, waarbij verzekeraars niet onder elkaars premie bieden. “Verzekeraars moeten hun werkwijze aanpassen of met een heel goede reden komen waarom ze dit niet zouden kunnen doen,” aldus Kroes bij de presentatie.
Van der Wal wil die handschoen blijkbaar wel oppakken: “Allen die de ins & outs van de coassurantiemarkt kennen, zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze in het voordeel van verzekerden is en dat, indien tot een andere werkwijze zou moeten worden overgegaan, de kans groot is dat in negen van de tien gevallen de extra administratieve lasten niet opwegen tegen de mogelijk geachte voordelen.”
VNAB Award
René Mandos, lid van de directie Aon Risico Management, is de winnaar geworden van de VNAB Award 2007. Tijdens het marktdiner kreeg hij uit handen van Van der Wal een kristallen karaf met inscriptie uitgereikt. Mandos is de vierde ‘beursman’ aan wie de VNAB Award is uitgereikt: Michel Schaft (Meijers), Paul Soeteman (Marsh) en Kees Krijgsman (Allianz) gingen hem voor.
Rolf van der Wal.

Reageer op dit artikel