nieuws

VNAB waarschuwt opnieuw voor mededingingsrisico’s

Archief

VNAB-voorzitter Rolf van der Wal heeft in zijn nieuwjaarstoespraak voor de co-assurantiebranche opnieuw gewaarschuwd voor het risico dat marktpartijen mededingingsregels overtreden.

Hij verwees hierbij naar het recentelijk verschenen NMA-rapport, waarin de mededingingsautoriteit aangeeft dat blijvend toezicht op de co-assurantiemarkt gewenst is (zie elders op deze pagina, red.). “Het is van zeer groot belang dat wij bij ons dagelijks handelen ons daarvan bewust zijn”, aldus Van der Wal.
Zelf heeft een speciale werkgroep van de VNAB ook een rapport opgesteld, waarin aanbevelingen worden gedaan aan het bestuur. Zo wordt aangeraden om alle beursvoorwaarden en -clausules te voorzien van een duidelijk opschrift, waarin expliciet wordt gesteld dat het gaat om niet-bindende modelvoorwaarden, waarvan desgewenst kan worden afgeweken.
Een ander advies is geen risico’s meer te verzekeren op beursvoorwaarden of volgens beursclausules met bedingen die premies, eigen risico’s en dekkingslimieten omvatten. De bestaande beursvoorwaarden en -clausules moeten van deze bedingen worden ontdaan.
Ook het fenomeen ‘blokkering’, waarbij verzekeraars in gezamenlijk overleg afspreken bepaalde risico’s uit te sluiten, kan mededingingsrechtelijk niet door de beugel. “Het volgen van bestaande beursgebruiken moet steeds gebaseerd zijn op de eigen beleidsbeslissing van de individuele verzekeraar en mag nimmer het resultaat zijn van onderling afgestemd gedrag tussen maatschappijen.”
Andere werkwijze
Van der Wal noemde ook een tweetal studies naar de toekomst van de Londense verzekeringsmarkt, die aangeven dat ingrijpende veranderingen nodig zijn. “Er zullen – en dat geldt zeker niet in mindere mate ook voor onze Nederlandse markt – beslissingen moeten worden genomen ten aanzien van de toekomstige wijze van werken, bijvoorbeeld met betrekking tot het onderwerp contractzekerheid.”
e-ABS
De VNAB-voorzitter vreest voor een te grote focus op ICT en pleitte voor ‘socio-technical design’ waarbij technologie wordt ingebed in de bestaande marktgebruiken.
Later deze maand wordt op en extra ledenvergadering een voorstel gedaan voor een nieuwe leverancier van het elektronisch beurssysteem e-ABS. De huidige leverancier Riskclick is vorig jaar aan de kant geschoven.
in het Rotterdamse WTC.

Reageer op dit artikel