nieuws

VNAB tevreden over 1995 ondanks terugloop polissen

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) had voor het boekjaar 1995 rekening gehouden met een vermindering van 5% van het aantal BCS (Beurs Clearing Systeem)-transacties voor zowel makelaars als verzekeraars. Het aantal transacties daalde echter met 12 % voor de makelaars en 10% voor de verzekeraars. De geboekte bruto premie steeg opnieuw.

Het aantal verwerkte BCS-transacties van makelaars bedroeg 333.000 (379.000), waarvan 139.000 (177.000) in de branche brand, 131.000 (138.000) in de branche transport en 67.000 (70.000) in de branche varia.
Voor verzekeraars waren 1.234.000 (1.379.000) BCS-transacties in rekening gebracht, waarvan brand een aandeel had van 576.000 (721.000), transport 513.000 (530.000) en varia 161.000 (166.000).
Het aantal verwerkte transacties voor niet-leden steeg wel: van 91.000 in 1994 naar 100.000 in 1995.
Bruto premie
Ondanks de daling van het aantal transacties in vergelijking met 1994 kon de VNAB tevreden op 1995 terugzien, omdat de bruto premie net als in voorgaande jaren toenam.
Voor makelaars werd in totaal een bruto premie van f 1.762 mln (f 1.680 mln) geboekt. Hun netto premie bedroeg f 1.483 mln (f 1.412 mln); de schade f 1.064 mln (f 1.024 mln).
De verzekeraars kwamen uit op een bruto-premie van f 1.539 mln (f 1.520 mln), waarvan netto f 1.290 mln (f 1.276 mln), en een schadelast van f 933.000 (f 881.000).
Resultaten per branche
Onderverdeeld naar de branches brand, transport en varia bedraagt de bruto-premie voor makelaars resp. f 779.000 (f 745.000), f 669.000 (f 660.000) en f 314.000 (f 275.000).
Voor verzekeraars was de bruto premie voor brand f 708.000 (f 707.000), voor transport f 537.000 (f 557.000) en voor varia f 294.000 (f 256.000).
De baten gaven een teruggang te zien van 3% ten op zichte van vorig jaar, en 5% ten opzichte van de begroting. De lasten gingen nog sterker omlaag dan verwacht, namelijk met 7%. Dit was deels het gevolg van de meevallende kosten voor het nieuwe computersysteem, dat eind 1995 werd geïnstalleerd.
De VNAB verwacht dat het aantal BCS-transacties dit jaar en in 1997 verder afneemt. Dit is het gevolg van de bij veel makelaars doorgevoerde strategie om co-assurantie uitsluitend te gebruiken voor grote en speciale risico’s. Hierdoor neemt de gemiddelde premie-opbrengst weliswaar toe, maar de gemiddelde behandelingstijd vertoont een nog grotere stijging.

Reageer op dit artikel