nieuws

VNAB rekent op terugloop aantal beurstransacties

Archief

De organisatie van beursmakelaars en -verzekeraars VNAB verwacht dit jaar 10% minder transacties te verwerken van de aangesloten bedrijven. De prognose ontleent de VNAB aan de statistiek van de laatste vier jaar en de terugloop van het aantal polissen.

Verzekeraars, gevolmachtigden en makelaars werkzaam op de beurs laten de administratieve verwerking van hun transacties – ook met niet-leden – over aan de VNAB die daartoe het Beurs Clearing Systeem (BCS) heeft ontwikkeld. De opbrengst van de VNAB bedroeg vorig jaar f 4,9 (5,2) mln, na restitutie van bijna f 0,4 mln op de voorschotbetalingen. Het overschot op de jaarrekening beliep f 0,1 (0) mln.
‘Blokboekingen’
Hoewel het aantal BCS-transacties gestaag terugloopt, mag volgens de VNAB hieruit niet de conclusie worden getrokken dat de co-assurantiemarkt aan betekenis inboet. “Veel makelaars zijn om reden van efficiency er toe overgegaan om risico’s met een relatief lage nominale premie via ‘blokboekingen’ bij een vast panel VNAB-verzekeraars onder te brengen”, verklaart de VNAB. Zij meent dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten.
Transacties per branche
Via het BCS werden 1,5 (1,6) mln transacties verwerkt. De 69 (68) aangesloten assurantiemakelaars lieten 316.000 (337.000) transacties verwerken, waarvan in brand 120.000 (139.000), in transport 128.000 (131.000), en in overige varia 68.000 (67.000).
De 48 (49) verzekeraars (en gevolmachtigden) waren goed voor 1,1 (1,3) mln transacties, waarvan in brand 501.000 (576.000), in transport 517.000 (513.000), en in overige varia 163.000 (161.000).
Het aantal verwerkte transacties van niet-aangesloten verzekeraars daalde naar 85.000 (100.000).
Brutopremie
De brutopremie-omzet op de assurantiebeurs steeg vorig jaar licht naar f 3.345 (3.301) mln, waarvan f 1.773 (1.762) mln uit transacties door makelaars en f 1.572 (1.539) mln uit transacties via verzekeraars. Verdeeld over de branches bedroeg de brutopremie: branches makelaars verzekeraars 1996 1995 1996 1995 brand 765 779 704 708 transport 684 669 563 537 varia 324 314 305 294 (in f mln)
Polissen
Het aantal geregistreerde beurspolissen liep vorig jaar terug met ruim 4% naar 78.573 (82.099). Het aantal aflopende polissen steeg naar 7.272 (7.241) en het aantal doorlopende polissen daalde naar 71.301 (74.858).
De grootste daling in polissen kwam tot stand in de branche brand, te weten: ruim 9%. In transport en overige varia daalde het aantal beurspolissen met 0,5%.
Het aantal polissen per branche was eind vorig jaar: branches doorlopend aflopend 1996 1995 1996 1995 brand 31.888 35.118 240 284 transport 20.056 20.040 5.024 5.158 varia 19.357 19.700 2.008 1.799 totaal 71.301 82.099 7.272 7.241

Reageer op dit artikel