nieuws

VNAB reageert bij ‘Brussel’ op rapport coassurantie

Archief

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) heeft met een rapport van onderzoeksbureau SEO en een begeleidende brief haar visie gegeven op het in september verschenen rapport ‘Business Insurance Sector Inquiry’ van de Europese Commissie

“Ik heb er goede hoop op dat we voldoende argumenten hebben aangedragen om de commissie ervan te overtuigen dat er mededingingsrechtelijk niets valt aan te merken op de handelwijze binnen de Nederlandse coassurantiemarkt”, stelt VNAB-voorzitter Rolf van der Wal. Volgens SEO herbergt de markt weliswaar mededingingsrechtelijk risicofactoren – waaronder de hoge concentratiegraad bij verzekeraars en makelaars – maar het ziet, net als de NMA in 2005, geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van stelselmatige overtredingen op dit vlak.

Reageer op dit artikel