nieuws

VK zit niet als DNB ‘bovenop’ Internet

Archief

De Nederlandsche Bank houdt sinds kort expliciet toezicht op financiële dienstverleners die zich manifesteren op Internet. Ook zijn er beleidsregels opgesteld. De Verzekeringskamer heeft daarentegen nog geen beleid geformuleerd en beperkt zich tot het nemen van adhoc-maatregelen.

Bankzaken en beleggingsmogelijkheden worden steeds vaker via Internet aangeboden. Het aantal financiële websites breidt zich dagelijks uit. Hoe snel, blijkt uit een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau BlueSky. In acht Europese landen is het aantal websites dat financiële diensten aanbiedt het laatste halfjaar meer dan verdubbeld. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft om deze reden beleidsregels geformuleerd waarin onder meer is vastgelegd aan welke eisen de aanbieders van dergelijke online-diensten moeten voldoen. Ook is een DNB-medewerker aangesteld om het Internet af te zoeken naar mogelijke overtreders.
De Verzekeringskamer is nog niet zover als de collega’s bij de DNB. Volgens een woordvoerder heeft de distributie van verzekeringen via Internet de aandacht, maar is er nog geen gericht beleid geformuleerd ten aanzien van het nieuwe medium. Ook wordt er niet permanent rondgekeken op het Internet door de toezichthouder, zoals DNB dat doet. “Onze medewerkers kijken weleens rond op Internet, maar dat is meer op adhoc-basis. Wij hebben daar geen speciale mensen voor in dienst”.

Reageer op dit artikel