nieuws

VK-voorzitter Vermaat: ‘pensioenshoppen toestaan’

Archief

Arend Vermaat, voorzitter van de Verzekeringskamer (VK), vindt dat een consument vrij zou moeten zijn in het besteden van zijn opgebouwde pensioenkapitaal bij een verzekeraar naar keuze.

Vermaat stelt dat in een interview in de nog te verschijnen april-editie van PensioenMagazine. “Ik vind dat er serieus gezocht moet worden naar een oplossing voor het nu ontstane verbod op pensioenshoppen”, aldus Vermaat in het interview.
“Als het verbod van kracht blijft, dan zullen polishouders bij het afsluiten van een kapitaalverzekering met pensioenclausule al afspraken moeten vastleggen over de voorwaarden waaronder de latere pensioenuitkeringen worden vastgesteld. Maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan het weer mogelijk maken van pensioenshoppen.”
Vermaat plaatst het pensioenshoppen verder in een historische context. “Voor wat betreft het shopverbod past enige relativering. Tot het einde van de jaren tachtig was het heel normaal dat expirerende pensioenkapitalen niet konden worden overgedragen. Pas in het kader van de verruimde (wettelijke) mogelijkheden tot waardeoverdracht is het fenomeen pensioenshoppen ontstaan.”
Vermaats uitspraken zijn opmerkelijk, omdat de Verzekeringskamer zich tot nu toe onthield van commentaar op de kwestie pensioenshoppen. Wel zegt de toezichthouder nog overleg te voeren met het ministerie van Sociale Zaken.
Eindloon
Opvallend is tevens de uitspraak van Vermaat dat hij kapitaalverzekeringen met pensioenclausule voor een beoogd eindloon – het eindkapitaal is niet gegarandeerd maar afhankelijk van beleggingen – betiteld als eindloonregeling. De VK-voorzitter wijkt daarmee af van het standpunt van het ministerie van Financiën, die een dergelijke verzekering betitelt als hybride pensioenvorm en schaart onder de beschikbare premieregelingen.
“Dat is een fiscale uitleg. De Pensioen- en Spaarfondsenwet gaat niet over fiscale zaken. Kijk, Financiën mag doen wat het wil. Wie het daar niet mee eens is, stapt naar de belastingrechter. Maar zoals wij er tegenaan kijken, is het geen beschikbare-premieregeling, maar een eindloonregeling.”
De discussie is van belang voor de hantering van Witteveen-normen. Bij beschikbare premieregelingen moet getoetst worden of het opgebouwde pensioen niet de grens van 100% eindloon overschrijdt en moet over het eventuele meerdere progressief belasting worden betaald. Voor eindloonregelingen geldt dat niet.
NBVA: ‘werk niet mee aan shoppen’
De NBVA heeft ondertussen haar leden opgeroepen niet mee te werken aan de overdracht van expirerende pensioenkapitalen. De standsorganisatie waarschuwt tussenpersonen voor eventuele aansprakelijkheidsclaims. “Wees terughoudend met pensioenshoppen”, zo luidt het NBVA-advies.

Reageer op dit artikel