nieuws

VK Studie 22 gaat over bestuurders

Archief

Bij de Verzekeringskamer is verschenen Deel 22 van de VK Studies, waarin een beschouwing wordt gegeven van het belang van toetsing van het bestuur van verzekeraars door de toezichthouder.

In de studie worden het doel en de plaats van toetsing in het toezicht beschreven. Er wordt ingegaan op ontwikkelingen in en ervaringen met toetsing in de verzekeringssector, zoals de categorieën te toetsen personen, de toetsingscriteria, jurisprudentie van de bestuursrechter op het gebied van toetsing en de toetsingsprocedure in de praktijk. Ten slotte wordt er een beeld geschetst van de internationale ontwikkelingen. De studie kan onder meer via de internetsite van de VK worden besteld voor f 19 (incl. verzendkosten).

Reageer op dit artikel