nieuws

VK ondervraagt verzekeraars over euro- en 2000-probleem

Archief

De Verzekeringskamer wil van verzekeraars en pensioenfondsen precies weten hoe zij het euro- en millennium-probleem denken aan te pakken. Hiervoor is afgelopen week aan alle instellingen een vragenlijst gestuurd.

De Verzekeringskamer zegt al wel een eerste indruk van de manier van aanpak te hebben op basis van de reguliere contacten met de onder toezicht staande instellingen. Om haar toezichtstaak goed te kunnen uitoefenen, heeft zij echter een vollediger inzicht nodig. De enquête moet dit inzicht bieden.
De toezichthouder maant de instellingen bovendien tot spoed. “Het is noodzakelijk dat maatschappijen de testfases ruim voor de millenniumovergang danwel de invoering van de euro afronden. Een strakke tijdsplanning is hierbij een absolute voorwaarde”, aldus de VK.
Zie ook de bijdrage van de Verzekeringskamer op pagina 47.

Reageer op dit artikel