nieuws

Vijfduizend Monuta-polissen via websites tussenpersonen

Archief

Monuta heeft vorig jaar zo’n vijfduizend natura-uitvaartverzekeringen verkocht via internetpagina’s van tussenpersonen. De internetverkoop omvat daarmee ruim 5% van de intermediaire productie.

De totale productie van Monuta is in 2005 een kleine 10% hoger uitgekomen dan het voorgaande jaar: _ 427 (391) mln verzekerd kapitaal. Inmiddels komt 60% daarvan binnen via het intermediaire kanaal. De circa 2.500 aangestelde tussenpersonen zorgden voor een productie van _ 250 (217) mln.
De 55 loondienstadviseurs van Monuta zorgen voor een kwart van de productie. Samenwerking met de zorgverzekeraars Agis, Azivo, DSW, De Friesland en Geové leverde Monuta nog eens 5% op. De resterende 10% van de productie is toe te schrijven aan de indexatie van de verzekerde kapitalen op de lopende polissen.
Volmachtkanaal
Binnen het intermediaire kanaal komt, zoals gezegd, ruim 5% voor rekening van Monuta InSite. Met deze webmodule maken tussenpersonen het direct sluiten van een uitvaartpolis via hun eigen internetsite mogelijk. Nog eens 5% wordt toegeschreven aan het volmachtkanaal: Monuta heeft inmiddels ruim veertig volmachten afgegeven.
De eerste volmacht van 2006 is verleend aan Adviesgroep Van der Roest. Het kantoor in Huizen bedient met 45 medewerkers zo’n twintigduizend klanten. Het eigen volmachtbedrijf voert onder meer een pakketpolis, met Fortis ASR, Reaal, Avéro Achmea en Aegon als poolmaatschappijen. Het totaal aantal volmachten staat nu op negen.
Het Monuta-product wordt door Van der Roest getypeerd als een goede aanvulling. “De productlijn, informatiestroom en professionele uitstraling sluiten aan bij onze visie. We zijn geen prijsvechter”, aldus hoofd Binnendienst Sjoerd Hijlkema.
temidden van de Monuta-directie (v.l.n.r.): Cors Hage, Johan Pieters, Jan-Willem Baake en Yannik van Bergeijk-Gruys.

Reageer op dit artikel