nieuws

Vijfde WAM-richtlijn geaccepteerd

Archief

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft op 18 april de Vijfde Richtlijn voor Motorrijtuigverzekeringen aangenomen, nadat eerst alle amendementen van het Europees Parlement hierop waren geaccepteerd.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel is een verhoging van de minimale aansprakelijkheidsdekking op motorrijtuigverzekeringen tot € 1 mln per slachtoffer of € 5 mln per claim. Verder is een verbetering doorgevoerd van de verzekeringsdekking in geval van een langdurig verblijf buiten het land waar het voertuig is geregistreerd en wordt de uitsluiting van dekking afgeschaft voor gevallen waarin de bestuurder onder invloed van alcohol was of bij een ongeval waarbij een niet-geïdentificeerd voertuig is betrokken.
EU-lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn in de eigen nationale wetgeving te implementeren. 

Reageer op dit artikel