nieuws

Vijfde jaar winst Optas

Archief

Optas Pensioenen NV, de levensverzekeraar van het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, heeft voor de vijfde achtereenvolgende maal winst geboekt. Optas startte in 1991.

De winst over 1995 beliep f 5,6 mln, tegen f 5,1 mln het jaar daarvoor. De bruto premie-inkomsten namen een enorme vlucht: van f 58,6 naar f 100,1 mln. De netto premiebijdrage van de koopsommen bedroeg f 60,9 mln. De periodieke premies brachten f 37,5 mln op. De enorme groei (+71%) was te danken aan autonome groei en incidentele koopsommen en waarde-overdrachten.
De vennootschap heeft geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Stichting Administratiekantoor voor Vervoer- en Havenregelingen (AVH) in Rotterdam.

Reageer op dit artikel