nieuws

Vijf verzekeraars voldoen niet aan vereiste solvabiliteitsmarge

Archief

Diverse maatschappijen die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer hebben een solvabiliteitsmarge die niet of nauwelijks voldoet aan de richtlijnen.

Van vijf verzekeraars ligt de solvabiliteitsmarge beneden het vereiste minimum, zo blijkt uit de verslagstaten van de Verzekeringskamer over 1993. Het gaat daarbij om Agria, Avéro Zorg (het voormalige ziektekostenbedrijf van Avéro zonder Vezeno en Enzico), de onderlinge DEL, Ivory, en Vesta.
De Verzekeringskamer treedt bij een te lage solvabiliteitsmarge op door van de betrokken maaschappij een financierings- of een saneringsplan te eisen. Krijgt het door de maatschappij aangedragen plan niet de goedkeuring van de toezichthouder, dan wordt de noodregeling voor de betreffende maatschappij van kracht.
Financieringsplan
Bij Agria Paardenverzekeringen (een tekort van f 275 mille) licht general manager mevrouw J.M.C. Jacobs toe dat er een financieringsplan met de Verzekeringskamer is overeengekomen. “Eens per kwartaal kijkt de VK of en zo ja, hoe ver we onder het vereiste vermogen zitten. Vervolgens stort ons moederbedrijf in Stockholm het verschil bij.”
De woordvoerder van het voormalige Avéro Zorg (tekort van f 597 mille) bevestigt het feit dat de maatschappij in 1993 niet over de vereiste solvabiliteitsmarge beschikte. “In wezen was er geen tekort, aangezien we over een zeer hoge vergrijzingsreserve beschikten. We hebben naar aanleiding van het tekort wel met de Verzekeringskamer rond de tafel gezeten, maar gezien de fusieplannen met Vezeno en Enzico zijn er geen maatregelen genomen. Er is nooit sprake geweest van acute geldnood”.
Commercieel-directeur P.S. Procee van DEL owm (sinds eind ’92 onderdeel van Ohra, met tekort van f 457 mille) is van mening dat er een fout in de verslagstaten van de Verzekeringskamer is geslopen. “Uit onze interne berekeningen blijkt namelijk dat we wél over voldoende solvabiliteitsmarge beschikken”, aldus Procee. Volgens de DEL-directeur is de fout wellicht ontstaan door het niet mee laten wegen van enkele herverzekeringscontracten. In een commentaar laat de Verzekeringskamer weten dat zoiets uitsluitend mogelijk is, indien de betrokken verzekeraar verzuimd heeft de betreffende contracten op de verslagstaten te vermelden.
Ivory Zorgverzekeringen (tekort f 460 mille) laat middels haar accountant weten dat zij in 1993 wel degelijk over voldoende sovabiliteitsmarge beschikte. Per fax rekent de accountant voor dat Ivory met toevoeging van de helft van het obligo, in verband met niet volgestort aandelenkapitaal, aan het eigen vermogen ruimschoots aan de solvabiliteitsnorm voldoet. Opnieuw laat de Verzekeringskamer weten dat zo’n toevoeging wel op de verslagstaten ingevuld dient te worden.
Vesta (een tekort van f 418 mille), is een Noorse transportverzekeraar die twee jaar geleden door vertegenwoordiger Tollenaar & Wegener werd overgedragen aan het Haags Trustee kantoor, nadat de activiteiten waren gestopt. Vesta is nu slechts een gesloten porteuille.
Opvallend is dat in de reeks van maatschappijen met een marginale solvabiliteitsmarge slechts één levensverzekeraar voorkomt: de Onderlinge voor Artsen. Maatschappijen Vereist Aanwezig met een tekort Agria 686 411 Avéro Zorg 1.804 1.207 DEL owm 6.472 6.015 Ivory 1.086 626 Vesta 724 306 Maatschappijen met Vereist Aanwezig marginale marge Ansvar 1.232 1.484 Burcht 1.448 1.663 DEL Benschop 450 840 Eerste Urker 450 742 Indonesia 724 865 Juweliers 1.086 1.146 Koning & Boeke 10.754 11.196 Midglas 1.187 1.393 Nat. Ned. Int. 24.977 26.190 NCM Oost-Europa 5.068 5.500 Storebrand 724 869 Nrd Ned. Protect 1.554 1.685 NVG 4.412 4.801 NVS 3.252 3.586 Onderl. voor Artsen 11.725 11.725 RZG Reis 1.086 1.255 VGNN Reis 1.086 1.624 Werkvoorziening 1.086 1.089 Zwammerdam e.o. 450 470
De tandartskostenverzekeraar Ivory Zorg heeft begin december alle lopende contracten met haar 195 polishouders opgezegd. De tandartspolis van Ivory werd gekoppeld aan behandelingen in eigen tandartscentra. Volgens directeur G.A.J. Benschop werd de maatschappij tegengewerkt door ziekenfondsen en de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde.

Reageer op dit artikel