nieuws

Vijf verzekeraars in de race om militairen

Archief

Vijf verzekeraars zijn door Defensie gevraagd een offerte in te dienen voor de ziektekostenverzekering van militairen en hun meeverzekerden.

De vijf zijn: ABP/VGZ, Agis, AXA, Univé en Zilveren Kruis Achmea. Het ministerie van Defensie heeft nu een contract met Univé. Dit loopt aan het eind van het jaar af. Het nieuwe contract komt, volgens de Europese mededingingsregels, tot stand via een openbare aanbesteding. Begin april valt de beslissing.
Het contract betreft de ziektekostenverzekering van zo’n 130.000 mensen: 55.000 actieve en 12.000 postactieve militairen plus 65.000 meeverzekerden. Het contract is een mix van een publiekrechtelijke- en een privaatrechtelijke verzekering, waarbij geen loongrens geldt. De verzekeraar draagt het risico voor de postactieven en meeverzekerden. Het ministerie van Defensie draagt voor een groot deel het risico van de actieven. Het burgerpersoneel valt niet onder het contract: voor hen loopt een mantelcontract bij VGZ (zie ook AM 1/2, pag. 27).

Reageer op dit artikel