nieuws

Vier jaar cel voor ex-directeur Aegon

Archief

Paul V. (57), voormalig directeur Financiën van Aegon Nederland, is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf voor de duur van vier jaar, met aftrek van voorarrest. Zij acht bewezen dat V. zich tussen 1997 en 2002 schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en verduistering.

De fraude werd gepleegd door middel van valse of vervalste facturen en declaraties, veelal in nauwe samenwerking met Herre T., een Twentse zakenpartner. Aegon schat de omvang van de fraude op zo’n e 18 mln. De verzekeraar hoopt dat geld onder meer terug te kunnen halen bij de veroordeelde(n) zelf. Verder denkt Aegon met succes een beroep te kunnen doen op een fraudeverzekering.
De Almelose rechtbank vindt dat niet alleen Aegon is benadeeld, “maar ook het vertrouwen in deze en andere verzekeringsconcerns kan door de langdurige en omvangrijke valsheid in geschrifte en verduistering worden aangetast”.
Bij de bepaling van de strafmaat spelen verder de volgende feiten een rol. “Verdachte is twaalfenhalf jaar werkzaam geweest bij Aegon, laatstelijk in de functie van directeur Financiën. In die hoedanigheid was hij eindverantwoordelijk voor alle beslissingen op financieel gebied voor het concern in Nederland. (…) Verder was verdachte verantwoordelijk voor het opleiden van pas afgestudeerde bedrijfseconomen, die vervolgens konden doorstromen naar een directiefunctie binnen het concern. Hij heeft gedurende die tijd door zijn manier van werken groot vertrouwen weten op te bouwen, niet alleen bij bestuurders van het concern, doch ook bij zijn directe medewerkers. Door het plegen van de bewezen verklaarde feiten, waarin verdachte de sturende factor was, heeft verdachte dat vertrouwen in grove mate geschonden en zijn de belangen van zijn werkgever op grote schaal geschaad.”
De rechtbank houdt anderzijds rekening met “de zeer ingrijpende gevolgen” die het ontdekken van de strafbare feiten voor verdachte hebben gehad. “Hij is zijn werk kwijt, zijn maatschappelijke positie is sterk aangetast en op zijn huidige en toekomstige vermogen zal zijn enorme schuld worden verhaald.”
Aegon is blij: “De uitspraak is helder en maakt een einde aan een voor ons vervelende periode”. V. gaat overigens in beroep tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel