nieuws

Vie d’Or-actuaris overweegt gang naar ‘gewone’ rechter

Archief

Het bureau Heijnis & Koelman beraadt zich erover naar de gewone rechter te stappen. Het bureau wil er de procedure aanvechten van het College van Rechtspraak van het Actuarieel Genootschap in de zaak Vie d’Or.

Heijnis & Koelman verloor het ingestelde beroep tegen een berisping van het AG-college aan het adres van Vie d’Or-actuaris Cor Kraak. Het college had Kraak berispt wegens nalatigheden in zijn functioneren als actuaris van Vie d’Or. Heijnis & Koelman ging vervolgens bij het AG in beroep tegen deze uitspraak.
De Stichting Vie d’Or, die de actuaris in juni reeds aansprakelijk stelde voor de door de polishouders geleden schade, is verheugd over de uitspraak van de raad van beroep van het AG. “Dit is een steun in de rug bij de geplande civiele procedures of nog liever: de gesprekken over een eventuele schikking”, aldus woordvoerder Hans van Ronkel.
Directeur Kees van Hooff van Heijnis & Koelman zegt deze vreugde van de Stichting Vie d’Or te willen ‘temperen’ door te stellen dat het college van rechtspraak geen uitspraak heeft gedaan over het verband tussen de handelingen van actuaris Kraak en de ondergang van Vie d’Or. “Bij een civiele rechtzaak zal die causaliteitsvraag toch ècht aan de orde moeten komen”. Volgens Van Hoof schiet de Stichting daarom niets op met deze uitspraak van het college.
Goed werk
Berisping of geen berisping, volgens Van Hooff is er niets aan te merken op de handelswijze van Cor Kraak.
“Wij waren en zijn van mening dat we ons werk daar naar behoren hebben gedaan. Achteraf kun je zeggen: hadden we dat en dat niet duidelijker moeten communiceren? Maar dat is achteraf, en daarom altijd erg makkelijk te beoordelen. Blijkbaar zijn er door ons regels van het Actuarieel Genootschap overtreden. Maar daarbij ik wil er dan graag op wijzen dat het regelement van het Genootschap naar aanleiding van de uitspraak op onderdelen gewijzigd is. Het blijkt een rommelig geredigeerd reglement te zijn”.
Heijnis & Koelman is bovendien van mening dat het reglement van het AG in strijd is met het Europees verdrag van de rechten van de mens. Als zwaarste straf bij overtreding van de regels is namelijk ontzetting uit het beroep van actuaris mogelijk. Volgens het actuarieel bureau is een organisatie als het AG niet gerechtigd dergelijke zware straffen aan haar leden op te leggen. Het bureau Heijnis & Koelman vierde onlangs haar 50-jarig bestaan.

Reageer op dit artikel