nieuws

VHD en gemeente Wassenaar sluiten hulpverleningscontract

Archief

De VerzekeraarsHulpDienst (VHD) zal in de toekomst bij mogelijke rampen of calamiteiten in de gemeente Wassenaar ondersteuning bieden bij het opstarten van de hulpverlening en de registratie van schade van gedupeerden. De VHD fungeert daarbij als centraal aanspreekpunt voor politie, brandweer en Rijkswaterstaat. Door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is Wassenaar, met in totaal 25.000 inwoners, de eerste gemeente die heeft gekozen voor deze vorm van dienstverlening door de VHD. 

Per 1 juli aanstaande treedt nieuwe wetgeving in werking op het gebied van rampenbestrijding. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in dit kader richtlijnen opgesteld voor het deelproces CRAS, dat staat voor Centraal Registratie- en Aanmeldingspunt voor Schade. De expertise die de VHD Alarmcentrale heeft ingezet bij de grote vliegtuigramp in de Bijlmer en de vuurwerkramp in Enschede, is samengebracht in de dienstverlening CRAS@VHD. De VHD heeft deze dienstverlening samen met de Stichting Salvage ontwikkeld naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeenten ten aanzien van de nieuwe wetgeving.

Reageer op dit artikel