nieuws

VGZ regelt als beste ziekenhuiszorg

Archief

VGZ is als beste uit de bus gekomen in een onderzoek naar de prestaties van zorgverzekeraars bij het inkopen van ziekenhuiszorg. Het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen (CTZ) onderzocht op dit aspect de vijftien grootste zorgverzekeraars en publiceerde vandaag een rapport.

Volgens VGZ is het regelen van goede zorg voor veel andere zorgverzekeraars niet zo eenvoudig, mede vanwege hun omvang. “Met name de prestatiecontracten die wij hebben gesloten met de ziekenhuizen waar we marktleider zijn, hebben heldere prestatie-afspraken in zich en bleken daarom een bruikbaar instrument. Afspraken waar de verzekerde ook echt beter van wordt”, aldus VGZ. Bij de inkoop van (ziekenhuis)zorg luistert VGZ onder meer naar regionale adviesraden bestaande uit verzekerden.

Reageer op dit artikel