nieuws

VGZ gaat meer werk maken van het MKB

Archief

Zorgverzekeraar VGZ wil in 1998 meer werk maken van het midden- en kleinbedrijf. De maatschappij zal dit jaar voor deze doelgroep met “op maat gesneden producten” komen, stelt zij in het jaarverslag over 1997.

VGZ (ziekenfonds- en particuliere zorgverzekering) had vorig jaar een omzetverantwoordelijkheid van f 6,65 (5,47) mld. Het groepsresultaat daalde naar f 78 (87) mln.
In de particuliere ziektekostenverzekering steeg vorig jaar het brutopremie-inkomen naar f 749,5 (730,8) mln. Het verzekeringstechnische resultaat verbeterde tot f -19,7 (-29,5) mln. Het totaal aantal verzekerden is met ruim 30.000 gestegen tot 1.658.109. Deze toename is geheel te danken aan het ziekenfondsbestand, want het aantal particulier verzekerden liep met 13.580 terug tot 439.679. Bij het personeelsbestand is het aantal medewerkers in vaste dienst gestegen (uitgedrukt in voltijd-dienstverband) van 1.205 naar 1.274. Het aantal tijdelijke werkkrachten daalde van 189 naar 82.

Reageer op dit artikel