nieuws

VGZ en Univé praten samen over een fusie

Archief

VGZ overweegt een fusie met Univé. De combinatie zou de grootste zorgverzekeraar van ons land worden en zou daarmee Achmea voorbijstreven.

“We praten met een aantal verzekeraars”, zegt VGZ-woordvoerder Bert Rensen. “We hebben nu zo’n twee miljoen verzekerden – inclusief de verzekerden van IZA waar wij mee gaan fuseren – en we hebben de ambitie om, door fusie of overname, door te groeien naar drie miljoen verzekerden.” Volgens een welingelichte bron zijn de gesprekken met Univé inmiddels de orïënterende fase al voorbij. Rensen ontkent dat het al zover is. “Univé is niet meer dan één van de partijen met wie wij praten. Nee, ik zeg niet wie de anderen zijn.”
Als de fusie van VGZ en Univé doorgaat, ontstaat daarmee de grootste zorgverzekeraar van ons land. Nu is Achmea met 2,8 miljoen zorgverzekerden (waarvan 1 miljoen particuliere verzekerden) de grootste. VGZ heeft nu 1,8 miljoen zorgverzekerden (waarvan 452.000 particulier verzekerden). Dit is inclusief de SIZ (45.000), het vangnet voor oud-IZA-verzekerden, en de IZZ (275.000), de vereniging van ziekenhuispersoneel. Inclusief de verzekerden van IZA (525.000) waarmee VGZ gaat fuseren (zie pag.50) zijn er 2,24 miljoen verzekerden. VGZ voert voorts nog de verzekering uit voor asielzoekers (77.000) en door justitie uit huis geplaatste kinderen (33.000). Univé heeft 781.000 zorgverzekerden (waarvan 304.000 particulier verzekerd). Voor VGZ heeft een fusie met Univé niet alleen het voordeel dat daarmee het grootste zorgconcern in ons land ontstaat, maar ook dat meer landelijke spreiding wordt verkregen en dat Univé vrijwel alle andere zorgverzekeringsbranches voert.
De zorgverzekeringsmarkt is voor zo’n 85% in handen van zeven grotere verzekeraars. Behalve om VGZ, Univé en Achmea gaat het om: Amicon (Amicon en Geové RZG) met 1,75 miljoen verzekerden (waarvan 365.000 particulier), Agis (Anova, Anoz, Cardian en ZAO) met circa 1,7 miljoen verzekerden (waarvan 453.000 particulier), CZ met 1,7 miljoen verzekerden (waarvan 500.000 particulier), en Delta Lloyd Nuts Ohra met 1,1 miljoen verzekerden (waarvan 700.000 particulier).

Reageer op dit artikel