nieuws

VGZ en Univé bundelen zorgbedrijven

Archief

Het zat al een tijdje in de pijplijn: zorgverzekeraars VGZ-IZA-Trias en Univé gaan structureel samenwerken. Onderdeel van deze samenwerking is een fusie tussen de zorgbedrijven. De nieuwe combinatie wordt met 4,2 miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar.

Door de fusie van VGZ-IZA-Trias en Univé ontstaat een bedrijf dat op het gebied van zorg verspreid is over het hele land, waarbij VGZ vooral onder de grote rivieren zit en Univé daarboven. Dit was een belangrijk punt voor de beide verzekeraars. “Bij de huidige stelselwijziging is gebleken dat mensen grote waarde hechten aan een vrije keuze van zorgaanbieders. Met deze stap kunnen wij zelfstandig zorg inkopen voor al onze klanten van Groningen tot Maastricht”, licht bestuursvoorzitter Boudewijn Dessing van VGZ de fusie toe.
De bedrijven vullen elkaar niet alleen geografisch gezien aan. Zo is volgens Dessing VGZ vooral sterk op de collectieve markt en is Univé dat meer op de individuele markt. “Op dit moment heeft de collectieve markt de overhand, maar dat kan zomaar omslaan. Daarom willen we een zorgbedrijf neerzetten dat enerzijds gesteund wordt door een pijler collectiviteiten en anderzijds een pijler individuele consumentenmarkt.”
Cross-selling
Voor Univé is de schaalvergroting op zorggebied de belangrijkste doelstelling van de fusie, maar ook de mogelijkheid tot cross-selling is een aantrekkelijk voordeel, zegt bestuursvoorzitter Edwin Velzel. “Concreet betekent dit dat alle huidige producten die er in de combinatie zijn – zoals brand-, inboedel-, auto-, rechtsbijstand-, en aansprakelijkheidsverzekeringen – worden aangeboden aan alle verzekerden van de combinatie”, aldus Velzel. De schadeverzekeringen van Univé blijven echter in een aparte coöperatie.
Om de huidige coöperaties van VGZ en Univé aan te sturen wordt een derde coöperatie opgericht. De bedrijven blijven voorlopig echter onder de bestaande merknamen opereren. De verzekeraars gaan ervan uit vóór het eind van dit jaar juridisch alle procedures voor de fusie te hebben afgerond. Ze verwachten geen problemen met De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die het besluit tot samenwerking nog moeten toetsen. Velzel: “Onze marktaandelen zijn heel complementair. We denken dat nergens in Nederland een regio is waarin deze bundeling tot een marktconcentratie leidt die niet acceptabel is.”
Personeel
Het is nog niet bekend welke consequenties de fusie voor het personeelsbestand zal hebben, maar dát het gevolgen heeft staat volgens Velzel vast. “Daarom hebben we met onze ondernemingsraden een convenant gesloten, waarin we afspraken hebben gemaakt over de personele aspecten van de fusie. We zullen vanaf het begin een proactief personeelsbeleid voeren, door bijvoorbeeld met tijdelijke medewerkers te gaan werken en natuurlijk verloop te stimuleren. Onderdeel van het convenant is ook dat we voor het eind van dit jaar een sociaal plan hebben, dat alle personele consequenties goed opvangt.”
Cijfers
Het totaal aantal zorgverzekerden van de nieuwe combinatie is op dit moment 4.227.000. Hiervan zijn er 754.000 afkomstig van Univé en 3.473.000 van VGZ-IZA-Trias. Univé heeft in totaal (schade plus zorg) 1,3 miljoen verzekerden. De totale premie-inkomsten waren vorig jaar _ 7,6 mld, daarvan neemt Univé _ 1,6 mld voor zijn rekening (exclusief Onderlingen) en VGZ-IZA-Trias _ 6 mld. In de nieuwe situatie komt het aantal vestigingen uit op 181. De bedrijven hebben samen 6.355 medewerkers.
(links) en Edwin Velzel.

Reageer op dit artikel