nieuws

VGZ-Bedrijfszorgpakket voor verzuimreductie

Archief

VGZ heeft het Bedrijfszorgpakket geïntroduceerd, een pakket diensten waarmee werkgevers het verzuim van hun werknemers kunnen bekorten.

Het Bedrijfszorgpakket biedt een aantal – per werkgever individueel in te vullen – diensten waarmee snel hulp wordt geboden om een spoedige terugkeer naar het werk te bevorderen. VGZ-woordvoerder Jan Mol: “Bij tien procent van de ziekmeldingen gaat het om verzuim dat langer dan zes weken duurt. Dit verzuim betreft zestig procent van het totale aantal verzuimdagen. Het is dus zinvol het verzuim te beperken. Het is daarbij bekend, dat des te sneller er maatregelen worden getroffen des te groter de kans is om het verzuim te reduceren.” Het Bedrijfszorgpakket bestaat uit de volgende vier – niet los te sluiten- onderdelen: Psychosociaal, Fysiek, Zorgservice, en Huishoudelijke ondersteuning. Over de invulling hiervan worden per werkgever afspraken gemaakt. Mol: “Gekeken wordt naar de grootst mogelijke effectiviteit voor de werkgever.” Bij het onderdeel Psychosociaal gaat het om ‘psychologie op maat’ en ‘bedrijfsmaatschappelijk werk’. Met ‘psychologie op maat’ wordt bedoeld kortdurende psychologische zorg (gestreefd wordt naar behandeling binnen acht weken) voor bijvoorbeeld stress en overspannenheid. ‘Bedrijfsmaatschappelijk werk’ betreft de begeleiding van medewerkers met problemen die voortvloeien uit het werk. Bij het onderdeel Fysiek gaat het om fysiotherapie op maat. Zo kunnen werknemers met acute klachten binnen twee werkdagen worden geholpen. Het onderdeel Zorgservice omvat zorgbemiddeling – dus het omzeilen van wachtlijsten voor behandeling – en expertise, waarbij VGZ zorgt voor medische analyse van arbeidsgerelateerde klachten. Omdat ook thuissituaties kunnen leiden tot te grote belasting en dreigende uitval, kan via het onderdeel Huishoudelijke ondersteuning, hulp worden geboden in het huishouden.
VGZ richt zich met het Bedrijfsszorgpakket in eerste instantie op de grotere collectiviteiten. “Het pakket wordt op dit moment aangeboden aan een beperkte kring verzekerde bedrijven. Volgend jaar zullen we het uitgebreid gaan aanbieden”, zegt Mol. Hij maakt hierbij de kanttekening, dat er wel een maand of twee nodig is om het contract te realiseren. “We moeten immers eerst afspraken maken met de zorgverleners.”

Reageer op dit artikel