nieuws

VFN ziet flinke toename aflossingsvrije kredieten

Archief

Volgens de organisatie van financieringsondernemingen VFN (35 leden) wordt er in ons land steeds minder consumptief krediet afgelost.

In de eerste acht maanden van vorig jaar werd f 15,3 mld aan nieuw krediet verstrekt; een stijging van 4,4%. Het uitstaand saldo steeg echter met ruim 10% tot f 32,6 mld, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. “Ongetwijfeld het gevolg van de toenemende populariteit van de aflossingsvrije kredieten, al dan niet in de vorm van spaar- en beleggings-kredieten”, aldus de organisatie in het jaarverslag. Volgens de VFN – die zich wegens een achterstand bij het CBS baseert op de eerste acht maanden van vorig jaar – is het voor het eerst dat de toename van het uitstaand saldo hoger is dan de productiegroei. “In het verleden was het omgekeerde gebruikelijk, hetgeen wees op ‘oversluiten’ van kredieten.”
De VFN noemt de aflossingsvrije kredieten een goed alternatief. Wel zegt zij zich grote zorgen te maken dat bij de verkoop van deze producten vaak rendementen van 14% en hoger “ongenuanceerd worden geëxtrapoleerd”.
Herziening WCK
In het jaarverslag staat de VFN verder nog even stil bij de herziening van de Wet op het Consumentenkrediet begin dit jaar, aangezwengeld door de banken, de Consumentenbond én de VFN. “We vroegen om strakkere regelgeving, omdat we hechten aan verantwoorde regelgeving. Daarvan is geen sprake als gewerkt wordt met loktarieven voor ‘bovenmodale’ leningen en met nettobedragen per maand, terwijl al sinds september 1999 duidelijk is dat de rente-aftrek per 1 januari dit jaar vervalt. (…) De VFN zal zich daarom blijven inzetten voor een verantwoord marktgedrag – ook en met name door niet-leden.” De organisatie legt momenteel de laatste hand aan een herziening van de Erecode.
Voor dit jaar verwacht de VFN een “zeer beheerste groei”. “Het verdwijnen van de rente-aftrek heeft ongetwijfeld invloed op een belangrijk deel van onze portefeuille: het krediet voor de aanschaf van ‘auto, boot en caravan’. Daar staat tegenover dat krediet voor verbetering en onderhoud van de eigen woning (hoofdverblijf) aftrekbaar blijft en de ervaring laat zien dat de consument juist op dat terrein bereid is grote investeringen te doen”, aldus een gerustgestelde VFN.

Reageer op dit artikel