nieuws

VFN wil discussie over lenen aan consumenten zonder vast werk

Archief

De organisatie van financieringsmaatschappijen VFN wil consumenten zonder vast werk niet categorisch uitsluiten van consumptief krediet. Onder bepaalde voorwaarden moet ook deze groter wordende doelgroep in aanmerking kunnen komen voor een lening, aldus de VFN in een toelichting op de resultaten over 1994.

Met haar voorstel wil de VFN een discussie op gang brengen onder de 32 aangesloten geldverstrekkers.
VNF-voorzitter W.J. van den Heuvel vindt, dat de ‘branche’ veel meer moet inspelen op de groeiende flexibilisering van arbeid. “Het werken met flexibele arbeidscontracten neemt toe. Levenslang willen werken, is een minder vanzelfsprekende keuze dan vroeger. Uitzendbureau’s floreren geweldig door de toenemende belangstelling voor flexibel werken.”
Het verstrekken van leningen aan consumenten zonder vast inkomen kan volgens Van der Heuvel alleen onder voorwaarden. Onder meer zouden beperkingen kunnen gelden met betrekking tot de hoogte van het krediet en de lengte van de looptijd, afhankelijk van het arbeidsverleden en het gemiddelde inkomen per jaar.
Teruglopende groei
Het verstrekte krediet, exclusief kredietvergoeding (netto krediet), is vorig jaar toegenomen met 2,2% (6,9%) naar f 13.073 (12.795) mln.
Gerelateerd aan het consumentenprijsindexcijfer (+2,6%) betekent dat een daling van de consumptieve kredietverlening met 0,4%. Het uitstaande saldo is in 1994 gestegen met 2,6% naar f 21.058 (20.521) mln.
De som van de toegezegde limieten bij het doorlopend kredietfaciliteiten is gestegen naar bijna f 29 (28) mld, maar minder dan de helft daarvan is opgenomen.
Per huishouding is in 1994 voor f 2.033 (2.009) aan netto krediet verstrekt. Het uitstaande saldo per huishouding is licht gestegen naar f 3.275 (3.223).
Concurrentie hypotheekmarkt
De teruglopende groei van het consumptief krediet is volgens de VFN toe te schrijven aan onder meer de concurrentie vanuit de hypotheekmarkt. De gemiddelde hypotheekrente lag in 1994 vijf procentpunten lager dan die voor consumptief krediet.
Ook de dreiging van het (gedeeltelijk) afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet heeft geleid tot de een toename van het aantal hypotheken. Die kabinetsplannen zijn nu “definitief in de vriezer beland”, aldus de VFN.
Vorig jaar is voor f 75,5 mld aan woninghypotheken afgezet, ruim 30% meer dan het jaar ervoor. Een groot deel van dit bedrag zou zijn opgenomen via hypotheekverhogingen en tweede hypotheken, en zijn aangewend voor consumptieve doeleinden. Verstrekt Uitstaand krediet krediet 1994 1993 1994 1993 Gemeentelijke kredietbanken 511 547 845 843 vaste geldleningen 439 472 722 742 doorlopend krediet 72 75 123 101 Handelsbanken 5.131 4.723 8.630 8.188 vaste geldleningen 1.179 996 2.048 1.907 doorlopend geldkrediet 3.951 3.727 6.582 6.281 Financieringsmaatschappijen 5.152 5.463 10.444 10.415 vaste geldleningen 1.467 1.294 3.233 3.255 vast goederenkrediet 834 828 1.495 1.570 doorlopend krediet 2.851 3.341 5.716 5.590 Postorderbedrijven 683 655 684 669 Credit card-maatschappijen 1.595 1.407 453 407 Totaal consumptief krediet 13.073 12.795 21.056 20.521 krediet met vaste looptijd 3.920 3.589 7.498 7.474 doorlopende krediet 9.153 9.206 13.558 13.047 ————————————————————–
FDN in 1996 operationeel
Het Financierings Data Netwerk (FDN) voor aanbieders van consumptief krediet moet in de loop van 1996 operationeel zijn. Dit zegt voorzitter W.J. van den Heuvel van de projectgroep, die vertegenwoordigers bevat van Direktbank, Finata Bank, IDM Bank, Levob Financieringen, en Nationale-Nederlanden Financiële Diensten. “Deze groep trekt op eigen kosten de kar voor alle kredietinstellingen. Die investeringen zullen er te zijner tijd weer uit moeten komen.”
De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang. Het FDN zal gebruik maken van de faciliteiten van het ADN. TAARTdiagram voor pagina 1: =========================== Marktaandeel aanbieders van consumptief krediet kredietbanken handelsbanken financieringsmaatschappijen postorderbedrijven creditcard-organisaties 1994 4% 41% 50% 3% 2%

Reageer op dit artikel