nieuws

VFN pleit voor keurmerk voor schuldbemiddelaars

Archief

De organisatie van financieringsmaatschappijen VFN is voorstander van de invoering van een keurmerk voor schuldbemiddeling. De toename van malafide schuldbemiddelaars baart de VFN grote zorgen.

In haar jaarverslag stelt de Vereniging van Financieringsmaatschappijen (VFN) dat crediteuren meestal slechts een fractie van hun vordering ontvangen. Schuldhulp is voorbehouden aan een beperkte groep personen en instanties die beschreven staan in de Wet op consumentenkrediet (WCK) Commerciële schuldbemiddeling is zelfs verboden. “Toch blijken mensen met problematische schuldsituaties in toenemende mate het slachoffer te worden van malafide bureautjes”, zo stelt VFN. “Die vragen een – vaak substantiële – bijdrage van de schuldenaar om vervolgens in veel gevallen na korte of langere tijd niets meer van zich te laten horen. De schuldenaar ontdekt dit vaak pas als er een huurachterstand is ontstaan van vele maanden of als de energiebedrijven tot afsluiten willen overgaan.”
De VFN vindt een goede zaak dat de Economische Controle Dienst (ECD) regelmatig ingrijpt als ”schuldhulpbureautjes” openlijk in de dagbladen adverteren. Maar dat is niet voldoende om de toename van malafide schuldbemiddeling tegen te gaan. De VFN pleit voor een keurmerk voor schuldbemiddeling. Dit kwaliteitsstempel zou ontwikkeld moeten worden door de “meest betrokken organisaties”. Of de VFN daar zelf het voortouw in neemt, laat de vereniging nog even in het midden.
Registratie
Een ander zorgelijk punt vindt de VFN dat wettelijke schuldsaneringen niet geregistreerd worden bij het BKR. “Dit betekent dat de bedrijfstak is aangewezen op de per rechtbank aangehouden ‘openbare registers’ en op de Staatscourant. De minister acht het kennelijk niet nodig”, merkt de vereniging enigszins teleurgesteld op. Een troost is echter dat energiebedrijven steeds meer bereid zijn om informatie door te spelen aan gemeentelijke kredietbanken. Ook woningcorporaties lijken zich hierbij aan te sluiten.
Verwijt
Verder zal de VFN bij de overheid aandringen op aanscherping van de regels voor advertenties voor consumptief krediet. Iets waar de VFN volgens eigen zeggen, altijd veel energie in gestoken heeft. Het effect van het Besluit Kredietaanbiedingen 1995 – waarin staat dat een advertentie ten minste twee representatieve voorbeelden van de kredietvormen moet bevatten – vindt de organisatie teleurstellend.
In bedekte termen maakt de VFN hier een verwijt aan het adres van de ECD. “De naleving zou streng worden gecontroleerd, waartoe ECD een speciaal WCK-team inzette. Nog steeds wordt vooral geadverteerd met kredietproducten die formeel buiten de WCK vallen: hypothecaire kredieten, kredieten boven de f 50.000 en spaarleningen.” Het gaat daarbij echter om maatwerkkredieten waar het gros van de kredietnemers niet voor in aanmerking komt. Een betere wettelijke regeling is volgens VFN-voorzitter Bob Westphal dan ook in het belang van de consument.
Overigens heeft de Vereniging van Financiële Dienstverleners (NVF) vorig jaar ook tevergeefs bij de overheid aangeklopt om strenger op te treden tegen overtreders. Volgens Economische Zaken is het echter niet alleen een zaak van opsporing, maar ook van vervolging door het Openbaar Ministerie. Vervolging heeft op dit moment echter geen prioriteit.
Tijdens de presentatie van het jaarverslag droeg waarnemend VFN-voorzitter Willem Jan van den Heuvel het voorzitterschap over aan Bob Westphal, algemeen directeur CMV Bank.

Reageer op dit artikel