nieuws

VFN gaat scherpe normen voor consumptief krediet hanteren

Archief

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) zegt de normen voor consumptief krediet aan te scherpen om zo financiële problemen bij consumenten tegen te gaan.

De nieuwe normen zijn gebaseerd op de basisnormen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Deze Nibud-norm moet er voor zorgen dat de lener te allen tijde voldoende middelen heeft om zijn woonlasten te betalen en zijn huishouden te voeren.
Verder is de norm afhankelijk gemaakt van de hoogte van het inkomen. Met het inkomensafhankelijk maken van de norm wordt rekening gehouden met een stijging van 10% van de vaste lasten bij een stijging van het inkomen. Daarmee behoudt de consument voldoende ruimte om zelf te bepalen waaraan hij zijn budget wenst te besteden.
Modaal inkomen
In de praktijk betekenen de nieuwe normen dat bij een modaal inkomen, slechts zeer beperkt krediet kan worden verstrekt. Bij een modaal tweepersoonshuishouden met een inkomen van netto _ 1.635 zal er uitsluitend sprake kunnen zijn van kredietverlening, indien de woonlasten lager zijn dan circa _ 580. Daarmee worden de lagere inkomens volgens de VFN tegen overkreditering beschermd.
Het Nibud reageert verbaasd op het initiatief. “Wij hebben helemaal geen normen voor dit soort kredieten”, zegt een woordvoerster. “We hebben wel normen voor hypotheken. Aan een leennorm wordt nog gewerkt. Die norm zal ergens midden 2008 klaar zijn.”
Transparantie
De nieuwe VFN-gedragscode bevat ook bepalingen die de transparantie voor kredietgerelateerde verzekeringen moeten vergroten en deelname aan een toekomstige systeem van schuldenregistratie verplicht stelt. De gedragscode is onder druk van toezichthouder AFM tot stand gekomen. De AFM vindt de aangescherpte gedragscode wel een verbetering, maar toch ook op enkele punten tekort schieten. “De uitgangspunten voor hogere inkomens kunnen tot risicovollere kredietverstrekking leiden”, meent de AFM die deze maand zelf met “richtsnoeren komt voor kredietverleners om invulling te geven aan verantwoorde kredietverlening”.
In de oude Wet op het Consumentenkrediet waren de normen van VFN opgenomen. In de nieuwe WFT is gekozen voor open normen. Er staat slechts dat bedrijven alleen aan ‘verantwoorde kredietverlening’ mogen doen. Dat de AFM dan ook met richtlijnen komt, vindt de VFN vreemd. “Als ze onze normen niet goed genoeg vinden, moeten ze de wetgever om extra regels vragen”, zegt VFN-bestuurslid Peter van den Bosch. “Dat moeten ze niet zelf invullen. Je kunt niet tegelijk politieagent zijn en de verkeersregels opstellen.”
De nieuwe normen binden vooralsnog alleen de VFN-leden die ruim 80% van de markt vormen. Zo is één van de grootste kredietverstrekkers, DSB, geen lid van de VFN. Er is de VFN echter veel aan gelegen dat de norm in de gehele branche gaat gelden. En als De Nederlandse Bank de normen gaat overnemen, zal ook DSB zich aan de gedragscode moeten gaan houden. De gedragscode gaat 1 april van kracht. In 2006 werd er volgens het CBS in totaal voor _ 9,7 mld aan consumptieve kredieten verstrekt.
Postorderbedrijven
Branchevereniging Thuiswinkel.org heeft ook een kredietwaardigheidstoets ontwikkeld om overkreditering door postorderbedrijven te voorkomen. Klanten die een product op afbetaling willen kopen, zal informatie worden gevraagd over gezinsinkomen en woonlasten. Die toets bepaalt of er nog een product op krediet kan worden aangeschaft. Deze toets is wel gebaseerd op voorbeeldbegrotingen van het Nibud. De toets is toegesneden op kleine kredieten met een korte looptijd. En de AFM is met deze kredietwaardigheidstoets wel blij “met een juiste verbetering ten opzichte van de huidige situatie”. “Deze zijn adequaat voor zowel de laagste als hogere inkomens.”

Reageer op dit artikel