nieuws

Verzwijging ‘troef’ in verzekeringsfraude

Archief

Bij het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, lag het aantal meldingen in het tweede kwartaal van dit jaar 35% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar: 699 om 516. Opvallend was het grote aantal verzwijgingszaken, aldus het Verbond.

In het tweede kwartaal kreeg het Fraudeloket, overigens net als in het eerste kwartaal, veel meldingen waarbij sprake was van verzwijging. “Bij maar liefst eenderde van de gemelde zaken bleek dat verzekerden hun schade- of strafrechtelijke verleden niet hadden gemeld bij de verzekeraar.” In de branches motorrijtuigen- en rechtsbijstandverzekeringen kwam dit het meest voor: bij motorrijtuigen in ongeveer de helft van alle meldingen (114 keer) en bij rechtsbijstand in bijna alle gevallen (49 van de in totaal 51 meldingen).
Aantal fraudemeldingen tweede kwartaal per branche: Motorrijtuigen 216, Zorg 167, Brand 130, Aansprakelijkheid 60, Reis 51, Rechtsbijstand 49, Arbeidsongeschiktheid 11, Leven 7, Brancheoverschrijdend 5, Krediet/borg 2 en Transport 1. Er waren in het tweede kwartaal geen meldingen uit de branches Hypotheek, Pleziervaartuigen en Ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel