nieuws

Verzwijging

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft toegegeven dat het onderzoek naar de sterftecijfers onder pas gesloten levensverzekeringen niet representatief is geweest

De conclusies dat het sterftecijfer onder mensen in de eerste twee jaar na het sluiten van een levenpolis drie keer zo hoog is als normaal en dat er dus sprake is van grootschalige fraude, zijn voorbarig. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Met dat spreekwoord doet sectorvoorzitter Bert Lugtigheid nog een vertwijfelde poging het gezicht van levensverzekerend Nederland te redden. Het spreekwoord klinkt sympathiek. Maar ook Lugtigheid zal beseffen dat er door het Verbond allang ten hele gedwaald is. De flinterdunne onderzoeksresultaten zijn namelijk eind vorig jaar al geventileerd in een brief aan minister Els Borst. Zij moesten de minister ervan overtuigen dat levensverzekeraars geheel terecht willen grijpen naar het paardenmiddel om van verzekerden standaard een machtiging tot inzage in hun medisch dossier te vragen. Borst antwoordde, met de artsenorganisatie KNMG in haar kielzog: ,,Kunt u de noodzaak van deze maatregel cijfermatig onderbouwen, heren?” Die vraag verried enige scepsis. Vervolgens kregen de media lucht van de brief aan Borst en waren Verbondsvertegenwoordigers niet te beroerd om op radio en televisie met verve de voorgenomen maatregel te verdedigen. Vragen om cijfermatige onderbouwing van de opmerkelijke conclusies werden eerst afgedaan met: ,,Neem nu maar van ons aan dat het een representatief onderzoek is”. Toen de luchtbel langzaam maar zeker begon leeg te lopen volgde de dooddoener: ,,We hebben de cijfers wel, maar we willen ze eerst in een keurig rapport samenvatten.” Daarna bleef het lang stil. Ondertussen werd er voor miljoenen gefraudeerd; althans als we de onderzoeksconclusies moeten geloven. Vorige week kwam het Verbond ineens met de mededeling dat de cijfers na nadere bestudering toch niet geschikt zijn voor publicatie. Belangrijkste reden: de cijfers blijken niet representatief. Ik hoor het Jan Verheij (bij Nova) en Erik Fischer (bij Kassa) nog zeggen. ,,Alleen mensen die wat te verzwijgen hebben, moeten zich zorgen maken. Verzekeraars hebben het recht over dezelfde informatie te beschikken als de verzekerden. Het gaat ons alleen om de fraudeurs.” Nota bene in deze context van verzwijging van informatie heeft het Verbond zich in allerlei bochten gedraaid, tot aan het leugenachtige toe! Immers, het onderzoek was níet representatief. Wellicht verschaft het nu aangekondigde bedrijfstakbrede onderzoek meer duidelijkheid in de sterftecijfers onder levensverzekerden. Het is zelfs denkbaar dat de eerdere voorbarige Verbondsconclusie straks bevestigd wordt. Dat zou sneu zijn, heel sneu. Want onder politici, artsen en publiek is het toch al wankele draagvlak voor de door verzekeraars gewenste machtiging volledig verdwenen. Henri Drost

Reageer op dit artikel