nieuws

Verzuimverzekeraars krijgen zwarte piet van Hoogervorst

Archief

De verzekeraars kunnen makkelijk hun zaken zelf regelen, maar toch vragen ze de overheid om uitvoeringsvoorwaarden voor arbeidsongeschiktheid. Met dit verwijt komt staatssecretaris Hoogervorst in het verbondstijdschrift ‘Welwezen’.

“Verzekeraars vragen mij”, zegt staatssecretaris Hoogervorst in het interview “om te bevorderen dat er een ‘casemanager’ wordt aangesteld die alle bij reïntegratie betrokken partijen in het eerste ziektejaar bij elkaar brengt. Want verzekeraars lopen tegen het probleem aan dat ze geen signalen krijgen van de arbodiensten. Ja, dan denk ik: verzekeraars sluiten toch contracten met werkgevers? Daarin kun je toch opnemen dat de arbodienst een signaal afgeeft aan de verzekeraar als iemand in de WAO terecht dreigt te komen?
“Verzuimverzekeraars hoeven geen signaal te krijgen van de arbodienst”, reageert desgevraagd mr. Frank Romijn, directeur inkomens- en zorgverzekeringen bij De Amersfoortse. “We weten heus wel dat iemand ziek is. Maar we weten niet wat die werknemer heeft en mogen hem – volgens de regels – niet daarvoor benaderen. Maar als we niet weten wat de werknemer mankeert, kunnen we ook geen stappen ondernemen voor zijn reïntegratie.”
Wachtlijsten
Het probleem dat een verzekeraar pas stappen kan ondernemen als hij weet wat de verzekerde werknemer mankeert, raakt niet uitsluitend de reïntegratie, maar ook het wachtlijstenprobleem. Romijn: “Een werknemer zit soms maandenlang thuis te wachten om aan de beurt te komen voor een behandeling. Als de verzuimverzekeraar weet op welke behandeling de werknemer wacht, kan hij ervoor zorgen dat die behandeling op kortere termijn in een ander ziekenhuis wordt gegeven.”
Commotie
In het interview zegt Hoogervorst vervolgens: “Het lijkt me een kwestie die verzekeraars uitstekend zelf kunnen oplossen.” Romijn: “We kunnen het inderdaad zelf oplossen, maar dat mogen we nu juist niet. Als de overheid wil dat we het zelf regelen, moeten we daar wel de ruimte voor krijgen.”
Romijn vervolgens: “Je hebt recent gezien welke commotie er ontstaat als verzekeraars te kennen geven dat zij meer over zieke werknemers zouden willen weten dan hun naam en adres.” Romijn doelt op de vele krantenartikelen waarin onder meer artsenorganisaties vielen over Reaal, die had laten blijken graag te willen weten wat de verzuimende werknemers mankeren.
‘Oliedom’
Het verbaast Romijn dat Hoogervorst de verzekeraars verwijt dat zij met de verzuimpolissen ‘oliedom’ te werk zijn gegaan. “Ze zijn”, zegt de staatssecretaris in het interview, “met veel te goedkope polissen op de markt gekomen en ze hebben te weinig risico bij de werkgevers neergelegd. Natuurlijk, het was een heel nieuwe markt waarover nog weinig gegevens bestonden, maar ik hoop dat ze ervan geleerd hebben.”
De opmerkingen verbazen Romijn bijzonder, omdat de verzekeraars de staatssecretaris meer dan eens hebben uitgelegd dat het risico bij verzuimpolissen niet uitsluitend moeilijk viel in te schatten, omdat het om een nieuwe markt ging. “Ik dacht dat dit inmiddels een gepasseerd station was”, zegt hij. “Al met al lijkt de staatssecretaris nog steeds niet in te zien, dat het verzuim voor de verzekeraars niet beheersbaar is.”
Frank Romijn: “Verzuimverzekeraars kunnen het probleem wel zelf oplossen, maar dat mogen ze niet.”

Reageer op dit artikel