nieuws

VerzuimTotaalPlan opvolger van VerzuimHerstel bij Generali

Archief

Het VerzuimTotaalPlan van Generali volgt het vorig jaar geïntroduceerde VerzuimHerstelPlan op. Belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van het aantal arbodienstverleners en het meeverzekeren van de werkgeverslasten tot 40% van de loonsom.

De basis is de de verzuimverzekering waarmee de werkgever de verplichte loondoorbetaling kan opvangen. De werkgever heeft de keuze uit een verzuimverzekering met een eigen risicotermijn (conventioneel) of met een eigen risicobedrag (stop loss). Beide met gratis online registratie van en inzicht in ziek- en herstelmeldingen via Click & Claim. De werkgever bepaalt zelf wie hij wil verzekeren: al zijn personeel of bepaalde groepen van werknemers.
De verzekering kan worden uitgebreid met een pakket verzuimdiensten van Arbo Active, De Arbodienst, Arbo Unie, Capability en Maetis. Deze verzorgen verschillende diensten, waaronder een Verzuimbeleidscan.
Dekkingspercentages
De verzekerde loonsom bedraagt maximaal _ 100.000 per werknemer. De werkgeverslasten kunnen worden meeverzekerd tot 40% van de loonsom. Het dekkingspercentage is in het eerste jaar tussen de 70% en 100% en in het tweede jaar tussen de 50% en 100%, met een maximum van 170% over twee jaar. Verder is er een uitkering van één kalendermaand bij overlijden.
De conventionele variant kent een eigen risico van 14, 30, 42, 91, 182 of 365 kalenderdagen. Bij de stop-lossvariant kiest de werkgever een eigenrisicobedrag (het eigen behoud), waarbij rekening wordt gehouden met het gemiddelde verzuimpercentage over de afgelopen drie jaar. Hij kan kiezen voor een eigenrisicobedrag gebaseerd op 1; 1,25; 1,5 of 2 maal het gemiddelde verzuimpercentage.
Bij de stop-lossvariant geldt als acceptatiecriterium minimaal vijftien werknemers én minimaal een totale jaarloonsom van
_ 650.000. De maximale uitkering is hooguit tweemaal het eigenrisicobedrag.
De rechtsbijstandsverzekering is van DAS. De dekking voor rechtsbijstandskosten is gelimiteerd tot _ 25.000 per gebeurtenis.
Optioneel kan de WIA Ondergrensverzekering worden gesloten. Deze verzekering keert uit als de werknemer, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt blijft. Uitgangspunten bij deze verzekering zijn: een vaste uitkering in het derde ziektejaar ter grootte van 20% van het salaris, uitkering in twaalf maandelijkse termijnen en alleen te sluiten in combinatie met het VerzuimTotaalPlan.
Kosten en provisie
Over de hoogte van de “scherpe tarieven” van de Verzuimverzekering wil Generali geen uitspraken doen. “Neem van mij aan dat het concurrerende prijzen zijn”, aldus Jaap Oudijk, directeur marketing.
Voor de optionele WIA Ondergrensverzekering wordt 0,1% van de totale bruto loonsom van de werkgever in rekening gebracht. Voor de verzuimdiensten brengen de arbodienstverleners elk aparte tarieven in rekening bij de werkgever.
Bij de conventionele verzuimverzekering wordt een provisiestaffel gehanteerd. Tot een bedrag van _ 6.250 ontvangt men 11% provisie. Tussen de _ 6.250 en
_ 12.500 is de provisie 8,5%. Tussen _ 12.500 en _ 25.000 bedraagt de provisie 6% en vanaf _ 25.000 is het 4%. Voor de stop-lossvariant bedraagt de provisie 15%.

Reageer op dit artikel