nieuws

Verzuimkosten- polis van Levob: alleen stop-loss

Archief

Het antwoord van Levob op de privatisering van de Ziektewet is de ‘Verzuimkostenverzekering’, die louter een stop-lossuitvoering kent. “Hiermee spelen wij in op signalen uit de markt waaruit blijkt dat de conventionele verzekering niet de meest geschikte oplossing is.”

De Verzuimkostenverzekering van Levob kent standaard een dekking voor de wettelijk verplichte uitkering in geval van overlijden van een werknemer.
Facultatieve verzekeringsmogelijkheden zijn:
– een complete rechtsbijstanddekking. Het gaat hierbij om eventuele juridische kosten bij een conflict over loondoorbetaling en ziekmelding alsmede de verhaalskosten op een derde die wettelijk aansprakelijk is voor de uitval van de werknemer;- verzekering in- of exclusief de overhevelingstoeslag alsmede mèt of zonder emolumenten. Ook kan het overeengekomen contractloon met maximaal 25% worden verhoogd in verband met het werkgeversaandeel sociale verzekeringspremies.

Reageer op dit artikel