nieuws

VerzuimHerstelPlan van Generali

Archief

Generali breidt het verzuimpallet uit met het VerzuimHerstelPlan; een zogeheten één-loketoplossing voor het verzuim- en reïntegratietraject.

De basis van VerzuimHerstelPlan is de bestaande verzuimverzekering Ziektewet Compleet of Ziektewet Compleet Stoploss. Daaraan is toegevoegd een rechtsbijstanddekking, reïntegratiekostenvergoeding, verzuimbeleidscan, verzuimadministratie via Click & Claim en verzuimbegeleiding inclusief arbo-aansluiting.
De eerste drie aanvullingen zijn in de premie voor het VerzuimHerstelplan verwerkt. Generali stelt Click & Claim kosteloos ter beschikking en de verzuimbegeleiding kost _ 85 per medewerker per jaar.
“Het unieke aan het product is de eenvoud ervan”, aldus Jaap Oudijk, adjunct-directeur Marketing Generali. “De ondernemer heeft één aanspreekpunt, vanaf de eerste ziekmelding tot en met reïntegratie en voor alle begeleiding.”
Generali heeft samen met Capability het VerzuimHerstelPlan ontwikkeld. Het Verzuim Expertise Centrum, onderdeel Capability, verzorgt de Verzuimbegeleiding en de Verzuimbeleidscan.
Verzuimverzekering
De verzekerde loonsom bedraagt maximaal _ 100.000 per werknemer. De werkgeverslasten kunnen worden meeverzekerd tot 20% van de loonsom. Het dekkingspercentage in het eerste jaar is 70, 80, 90 of 100% van de verzekerde loonsom, in het tweede jaar 70%. Verder is er een uitkering bij overlijden van 22 uitkeringsdagen.
De conventionele variant kent een eigen risico van 10, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. Bij de stoplossverzekering is er een calamiteitendekking voor bedrijven met een loonsom van minimaal _ 1.000.000. Het eigen risico wordt uitgedrukt in een geldbedrag. De uitkering is gemaximeerd tot tweemaal het eigen behoud (eigen risico in geld).
De rechtsbijstanddekking is van DAS. Generali vergoedt 80% van de kosten voor reïntegratieactiviteiten met een maximum van _ 2.500 per ziektegeval. Bij de conventionele variant wordt de vergoeding direct verstrekt; bij stoploss als de kosten boven het eigen behoud uitkomen.
Click & Claim is een internettoepassing voor ziek- en herstelmeldingen. Bij de ziekmelding wordt gelijktijdig Capability en de schadeafdeling van Generali geïnformeerd.
Verzuimbegeleiding- en scan
Met de verzuimscan inventariseert Capability de preventieve en organisatorische activiteiten van de werkgever. Daarnaast wordt het verzuimprotocol van de werkgever beoordeeld. Onder de dekking van verzuimbegeleiding valt onder meer het aanleggen van een werknemersdossier, een uitgebreid verzuimoverzicht en jaarverslag arbo-dienstverlening en bespreken activiteiten Poortwachter-verplichtingen.
Capability verzorgt daarnaast een aantal diensten die geen onderdel zijn van het VerzuimHerstelPlan. Het gaat dan om bijvoorbeeld een risico-inventarisatie en evaluatie, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek of aanstellingskeuring.

Reageer op dit artikel