nieuws

VerzuimHerstelPlan van Generali

Archief

Generali heeft het VerzuimHerstelPlan geïntroduceerd. De basis ervan bestaat uit een verzuimverzekering in twee varianten: een eigen risico in dagen en een stop-lossverzekering. De grootste kracht van het VerzuimHerstelPlan schuilt in de één-loket-oplossing. Vanaf de eerste ziektemelding neemt een professioneel verzuimteam de administratie, de verzuimbegeleiding en het Poortwachtertraject van de werkgever over. De werkgever heeft vervolgens alleen nog te maken met één digitaal loket waarop hij de ziekte- en herstelmeldingen en de salarisgegevens doorgeeft. En is er behoefte aan afstemming, dan is er ook sprake van één aanspreekpunt voor het gehele traject van eerste ziektemelding tot en met reïntegratie en arbodienst.

Tot het VerzuimHerstelPlan hoort een Verzuimbeleidscan met een plan van aanpak voor een actief verzuimbeleid en de preventie binnen de organisatie. Daarnaast is er een totaalpakket van verzuim- en reïntegratiediensten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waarmee de werkgever ook direct aangesloten is bij een arbodienst. Verder wordt 80% van de reïntegratiekosten tot € 2.500 per ziektegeval vergoed. Voor de realisatie van het plan werkt Generali samen met het verzuim- en reïntegratiebedrijf Capability. Voor het intermediair worden speciale workshops gehouden. 

Reageer op dit artikel