nieuws

Verzuimactie Stad Rotterdam ‘Ondernemen is denken’ is het motto

Archief

van de ziekteverzuimactie van Stad Rotterdam. Honderdduizend bedrijven met vijf tot negentien werknemers hebben een mailing met antwoordcoupon ontvangen in de vorm van een grote acceptgirokaart met een zeer hoog bedrag aan loondoorbetaling en reïntegratiekosten. Reacties worden doorgestuurd aan het intermediair.

VGZ-IZA en UZA
Verzekerden van VGZ-IZA kunnen voor een behandeling nu ook naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Speciale toestemming van VGZ is niet nodig. Het ziekenhuis kent nauwelijks wachttijden.

Reageer op dit artikel