nieuws

Verzekeringssite: stijging autopremies is uitgebleven

Archief

Uit een offerte-analyse van de vergelijkingssite www.verzekeringssite.nl blijkt dat de autopremies, in vergelijking met onderzoek vorig jaar, slechts met 0,4% zijn gestegen. Dit zou betekenen dat de verwachte slechte schadecijfers over 2000 niet geleid hebben tot het massaal verhogen van de WA-premies per 1 januari van dit jaar.

Volgens directeur Erik Hordijk van de Verzekeringssite vindt deze kleine stijging, die blijkt uit de offerte-analyse, zijn oorzaak in drie dingen. Ten eerste zijn er verzekeraars die geen verhoging hebben doorgevoerd. Op de tweede plaats zijn er verzekeraars die wel een verhoging hebben doorgevoerd, maar waarvan de klanten zijn overgestapt naar een goedkopere verzekeraar en op de derde plaats geeft Hordijk aan dat door bijvoorbeeld regiowijzigingen er verlagingen hebben plaatsgevonden.
Een ander conclusie uit de analyse van 635 offertes is dat intermediairverzekeraars terrein hebben verloren op de direct-writers. “Vooral de Zwolsche Algemeene heeft een forse aderlating gedaan. Deze maatschappij heeft vorig jaar één autoverzekering eruit gedaan en een nieuw product geïntroduceerd. Wellicht dat dat de aanleiding is voor deze halvering. Je moet er overigens wel rekening mee houden dat wij dit berekend hebben op basis van de goedkoopste verzekering”, zegt Hordijk.
Goedkoper
Uit de analyse blijkt verder dat autobezitters gezamenlijk ongeveer f 1,5 mld kunnen besparen op hun premies voor de autoverzekering. Het verschil tussen de duurste en voordeligste verzekeraar bedroeg gemiddeld f 1.383 per jaar; een verschil van 120%. De Verzekeringssite heeft de geschatte besparing van f 1,5 mld berekend door de helft van het verschil tussen de voordeligste verzekering (f 1.149) en de middelste premie (f 1.636) te vermenigvuldigen met het aantal auto’s. Per automobilist bedraagt de besparing f 244. De duurste verzekeraars rekenen f 2.532 per jaar.
Volgens de Verzekeringssite zijn Univé, ANWB (met een eigen label voor leden via dochter Unigarant) en Sterpolis de voordeligste verzekeraars. Nationale-Nederlanden, Royal Nederland en Delta Lloyd zijn de duurste verzekeraars. Overigens hangt dit sterk af van de persoonlijke situatie van de autorijder. Zo zijn jongeren die net een rijbewijs hebben het voordeligst uit bij FBTO en kunnen bezitters van dure auto’s het beste bij Centraal Beheer aankloppen. Verzekerden met een beperkt casco dekking zijn het voordeligste uit bij de ANWB en verzekerden met vier tot vijf schadevrije jaren bij een tussenpersoon.

Reageer op dit artikel