nieuws

Verzekeringsresultaat Fortis Nederland omlaag

Archief

Fortis Nederland heeft over de eerste drie kwartalen van dit jaar een operationeel resultaat behaald van f 860 (555) mln, 55% meer dan in dezelfde periode vorig jaar

Het verzekeringsresultaat daalde met 6% naar f 385 (407) mln. De baten van Fortis Nederland stegen, vooral dankzij het bankbedrijf, naar f 10.418 (6.539) mln, waarvan f 4.829 (4.340) mln uit verzekeringen. De verkoop van schadeverzekeringen steeg licht, maar het technisch resultaat was lager, aldus Fortis Nederland. “Ongevallen en ziekte kende een negatief resultaat gelijk aan dat van dezelfde periode vorig jaar. De ziekengeldverzekering bleef verliezen maken. Daarom is besloten de huidige polis eind dit jaar te beëindigen en in januari een nieuw product te introduceren (zie elders deze pagina). De nettowinst van Fortis Amev beliep over de eerste drie kwartalen van dit jaar f 775 (605) mln, een groei van 28%.

Reageer op dit artikel