nieuws

Verzekeringsresultaat daalt flink bij Generali

Archief

De resultaten van het verzekeringsbedrijf van Generali zijn vorig jaar onder meer door een dalende rentemarge en de schadelast van de ramp in Enschede gedaald. Het levenbedrijf leverde 10% in, het schadebedrijf zelfs 30%.

Eenmalige verkoopwinsten op beleggingen – vorig jaar f 88,3 mln groot tegen f 25,2 mln in 1999 – deden de nettowinst uiteindelijk nog met 42% stijgen tot f 105,4 (74,2) mln. Generali noemt die uitkomst “bevredigend”.
Van het nettoresultaat is f 35,4 (34,2) mln toegevoegd aan de extra reserve. “De financiële positie van de groep is zeer sterk met een eigen vermogen van f 730,7 (720,1) mln en een solvabiliteit van 4,2 keer het wettelijk minimum”, zo benadrukt de dochter van de Italiaanse verzekeringsreus.
Levenbedrijf
In het levenbedrijf had Generali flink te kampen met een lagere productie van nieuwe verzekeringen als gevolg van het nieuwe belastingstelsel en de inzakkende markt voor hypotheken. Verder had de nieuwe fiscale wetgeving invloed op de bestaande portefeuille “waar sprake was van toename van beëindigingen en wijzigingen van lopende contracten”.
Opmerkelijk genoeg steeg het periodieke premie-inkomen en daalde de koopsomomzet: met liefst 23% tot f 69,3 mln. De koopsompremie daalde volgens de maatschappij vooral door minder koopsommen in verband met reserveoverdrachten voor collectieve pensioencontracten. De periodieke premie-omzet – f 247,5 mln groot (+9%) – is te danken aan de universal-lifeverzekering ‘ToekomstPlan’. “In dit marktsegment slaagden we erin om onze positie te versterken”, aldus Generali.
Schadebedrijf
“De productie van nieuwe schadeverzekeringen steeg bevredigend in alle branches”, zo meldt Generali. Echter, de schadelasten stegen aanzienlijk als gevolg van de ramp in Enschede. Daarvoor werd bruto f 35,0 mln uitgekeerd en na herverzekering f 3,5 mln. De branche Brand leverde mede door hogere schadelasten op de beurstekening een negatief technisch resultaat op. Het technisch resultaat in de branches Auto en Transport daalde licht en bij de Medische varia en Overige varia was er een bescheiden verbetering.
Tegenover de gestegen schadelasten stond de vrijval van de in 1999 gevormde voorziening van voor mogelijke claims in verband met het millennium. Daardoor kon f 3 mln worden toegevoegd aan de winst.
Generali Verzekeringsgroep 2000 1999 +/- % Omzet 786,5 776,3 1,3% Provisie 71,9 68,5 5,0% Kosten 74,8 71,3 4,9% Winst op verkoop beleggingen 88,3 25,2 250,4% Nettowinst 105,4 74,2 42,0% Brutopremie Leven 316,8 317,5 -0,2% wv. periodieke premies 247,5 227,3 8,9% wv. koopsommen 69,3 90,2 -23,2% Beleggingsopbrengsten Leven 225,3 227,2 -0,8% Technische lasten Leven 411,3 406,5 1,2% Brutowinst Leven 55,3 61,8 -10,6% Brutopremie Schade 219,6 207,4 5,9% Beleggingsopbrengsten Schade 24,8 24,2 2,3% Technische lasten Schade 157,8 137,3 15,0% Brutowinst Schade 15,2 21,7 -29,8% Aantal medewerkers 456 443 2,9%

Reageer op dit artikel