nieuws

Verzekeringsplicht elobikes vervalt per 1 oktober: wat nu?

Archief

Fietsen met elektrische trapondersteuning, de zogenaamde elobikes of elektrofietsen, hoeven per 1 oktober niet langer te worden verzekerd onder de WAM. Maar omdat ze wel onder de definitie van motorrijtuigen blijven vallen, kunnen ze niet onder de dekking van een particuliere aansprakelijkheidspolis worden gebracht. Bovag en RAI vrezen voor een vacuüm, waarvan onverzekerde consumenten de dupe kunnen worden.

Met het besluit om de verzekeringsplicht voor elobikes af te schaffen komt minister Donner van Justitie tegemoet aan een eerder geuite wens van de Fietsersbond en drie ouderenbonden. Zij vonden het onredelijk dat voor elektrofietsen, waarvan er naar schatting 100.000 rondrijden in ons land, wel een verzekeringsplicht geldt en niet voor gewone fietsen. Terwijl een elobike niet harder gaat dan een ‘gewone’ fietser die stevig doortrapt, zo was het argument.
Wie nu op een elobike rondrijdt, blijft in principe nog verzekerd tot 1 mei volgend jaar. Maar consumenten die vanaf 1 oktober zo’n elektrofiets aanschaffen, moeten zich realiseren dat eventuele schade aan of veroorzaakt door dit vervoermiddel niet wordt gedekt door hun avp en voor eigen rekening komt als ze daarvoor geen aparte verzekering sluiten.
De brancheorganisaties Bovag en RAI zijn van mening dat dit voor de meeste consumenten erg onduidelijk is en pleiten ervoor dat overheid, verzekeraars en de rijwielbranche snel om de tafel gaan om hiervoor een oplossing te zoeken.
Het Verbond van Verzekeraars geeft avp-verzekeraars ‘in overweging’ om hun polisvoorwaarden aan te passen, zodat elobikes daar in de toekomst wel onder vallen.

Reageer op dit artikel