nieuws

Verzekeringskamer wijst bezwaarschrift CNV af

Archief

Door vakbondsleden een Rechtshulp Pluspakket te bieden houdt de Industrie- en Voedingsbond CNV zich bezig met verzekeringen.

Dat is het antwoord van de Verzekeringskamer (VK) op een bezwaarschrift van de vakbond tegen een eerdere, gelijkluidende beslissing van de toezichthouder. Het CNV legt zich niet neer bij de afwijzing door de VK en gaat bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in beroep tegen de beslissing.
In oktober stelde de VK al dat het CNV het schadeverzekeringsbedrijf (branche 17: rechtsbijstand) uitoefent door het Rechtshulp Pluspakket te koppelen aan het CNV-lidmaatschap. Die uitspraak volgde op een formele klacht over het CNV-rechtshulppakket afkomstig van het Verbond van Verzekeraars.
Volgens de rechtsbijstandverzekeraars is sprake van oneigenlijke concurrentie door het CNV. De vakbond ontduikt de wettelijke eisen die aan een verzekeraar worden gesteld en is ten onrechte geen assurantiebelasting verschuldigd, zo redeneren zij.
Het CNV blijft van mening dat het rechtshulppakket behoort tot de reguliere dienstverlening aan vakbondsleden en derhalve geen verzekeringsvorm is. Het vorig jaar geïntroduceerde Rechtshulp Pluspakket biedt de 115.000 leden van de Industrie- en Voedingsbond niet alleen rechtsbijstand in arbeidszaken en sociale verzekeringskwesties, maar ook bij consument- en huurzaken. Het pakket biedt verder dekking aan de gezinsleden van de werknemer en biedt naast rechtshulp in natura ook vergoeding van kosten (zoals griffie en advocaat) tot maximaal f 10.000.
De VK baseert zijn beslissing op twee hoofdargumenten. Ten eerste, het CNV vraagt een premie voor het rechtshulppakket: bovenop de contributiebijdrage moet een lid f 1 voor het rechtshulppakket betalen. Ten tweede, het CNV stelt zich garant voor de rechtsbijstand: alle lopende claims worden afgehandeld, ook als het CNV op enig moment besluit met de rechtshulp te stoppen.

Reageer op dit artikel